Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2010

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-TR 33:2017
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2010

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.   http://www.sis.se/tema/e-nav/geodatastandarder-kostnadsfritt/

Denna tekniska rapport är ett komplement till standarden SS 63 70 03:2007 Belägenhetsadresser – Applikationsschema. Den är tänkt att fungera som stöd för adressättaren och är därför försedd med många exempel på adressättning vid olika situationer

En geografisk plats är enligt Norstedts Stora svenska ordbok ett "område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt (synonym: ställe).

Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.

Till skillnad från många andra referenssystem är belägenhetsadresserna, åtminstone till vissa delar, kända och används av dem som besöker, bor på eller verkar på platsen. Dessa delar syns oftast på skyltar vid gator och vägar och på hus och på kartor. elägenhetsadresserna är särskilt viktiga för tillfälliga besökare.

En belägenhetsadress avser vanligen läget i markplanet, men det kan förekomma belägenhetsadresser med samma läge i två dimensioner men med olika höjdlägen vid t.ex. tunnlar och broar. Belägenhetsadresser skulle kunna användas även till att peka ut platser inne i byggnader eller anläggningar men i denna handbok behandlas inte den möjligheten.

Det finns också andra typer av adresser som fyller andra syften. En postadress till exempel ger information till postoperatör om slutdestination för postförsändelser. Väsentliga delar av belägenhetsadresserna används normalt också i postadresserna. Dessa delar får därför en vid spridning i kundregister, föreningsmatriklar o.s.v.

Belägenhetsadresser är ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater.

Omfattning
En geografisk plats är enligt Norstedts Stora svenska ordbok ett "område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt (synonym: ställe).Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.Till skillnad från många andra referenssystem är belägenhetsadresserna, åtminstone till vissa delar, kända och används av dem som besöker, bor på eller verkar på platsen. Dessa delar syns oftast på skyltar vid gator och vägar och på hus och på kartor. elägenhetsadresserna är särskilt viktiga för tillfälliga besökare.En belägenhetsadress avser vanligen läget i markplanet, men det kan förekomma belägenhetsadresser med samma läge i två dimensioner men med olika höjdlägen vid t.ex. tunnlar och broar. Belägenhetsadresser skulle kunna användas även till att peka ut platser inne i byggnader eller anläggningar men i denna handbok behandlas inte den möjligheten.Det finns också andra typer av adresser som fyller andra syften. En postadress till exempel ger information till postoperatör om slutdestination för postförsändelser. Väsentliga delar av belägenhetsadresserna används normalt också i postadresserna. Dessa delar får därför en vid spridning i kundregister, föreningsmatriklar o.s.v.Belägenhetsadresser är ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2010

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information - Locational addresses - Handbook

Artikelnummer: STD-72750

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-23

Antal sidor: 80

Ersätts av: SIS-TR 33:2017