Standard Technical reports · SIS-TR 33:2017

Geographic information – Location addresses – Handbook

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 33:2017

Geographic information – Location addresses – Handbook
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Vad är en belägenhetsadress? En plats är enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt. Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.

Subjects

General (03.220.01) Astronomy, geodesy, geography (07.040) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 33:2017

Geographic information – Location addresses – Handbook
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8025427

Edition: 2

Approved: 3/10/2017

No of pages: 68

Replaces: SIS-TR 33:2010