Standard Svensk standard · SS 637003:2015

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2015

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Adressättning i svenska kommuner utgår från en särskild geografisk indelning. Denna standard beskriver principerna för denna geografiska indelning.

Denna standard specificerar regler för adresskomponenter i belägenhetsadresser för gatuadressplatser, metertalsadressplatser, byadressplatser och gårdsadressplatser.

Denna standard specificerar regler för hur adresser ska skrivas.

För adressering inne i byggnader och anläggningar begränsar sig denna standard till hur en bostadslägenhet adresseras för en viss belägenhetsadress.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna standard beskriver det svenska adressreferenssystemet för belägenhetsadresser. Adressättning i svenska kommuner utgår från en särskild geografisk indelning. Denna standard beskriver principerna för denna geografiska indelning. Denna standard specificerar regler för adresskomponenter i belägenhetsadresser för gatuadressplatser, metertalsadressplatser, byadressplatser och gårdsadressplatser. Denna standard specificerar regler för hur adresser ska skrivas. För adressering inne i byggnader och anläggningar begränsar sig denna standard till hur en bostadslägenhet adresseras för en viss belägenhetsadress.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2015

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information - Location addresses - Concepts and principles

Artikelnummer: STD-8016416

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-09-30

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 637003:2007 , SS 637003:2007