Standard Swedish standard · SS 637003:2015

Geographic information - Location addresses - Concepts and principles

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver det svenska adressreferenssystemet för belägenhetsadresser.

Adressättning i svenska kommuner utgår från en särskild geografisk indelning. Denna standard beskriver principerna för denna geografiska indelning.

Denna standard specificerar regler för adresskomponenter i belägenhetsadresser för gatuadressplatser, metertalsadressplatser, byadressplatser och gårdsadressplatser.

Denna standard specificerar regler för hur adresser ska skrivas.

För adressering inne i byggnader och anläggningar begränsar sig denna standard till hur en bostadslägenhet adresseras för en viss belägenhetsadress.

Subjects

General (03.220.01) Astronomy, geodesy, geography (07.040) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8016416

Edition: 3

Approved: 9/30/2015

No of pages: 28

Replaces: SS 637003:2007 , SS 637003:2007