Standard Swedish standard · SS 637003:2007

Geographic information - Locational Addresses - Application schema

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 637003:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637003:2007

Geographic information - Locational Addresses - Application schema
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Standarden omfattar:
— Definitioner av delarna i en belägenhetsadress samt relationerna mellan delarna.
— Uppbyggnaden av ett register över namn och beteckningar på områden och platser som ingår i belägenhetsadresser.
— Redovisning av förändringar och giltighet hos belägenhetsadresser.
— Applikationsschema för adressinformation.
— XML-schema som grund för dataöverföring.
Standarden omfattar inte:
— Praktisk användning av adresser för att beskriva hur man kan hitta till olika platser.
— Regler för adressättning och tillämpning av ”god ortnamnssed”.
— Regler för identifiering av platser inom byggnader och anläggningar (t.ex. lägenhetsnummer).

Subjects

General (03.220.01) Astronomy, geodesy, geography (07.040) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637003:2007

Geographic information - Locational Addresses - Application schema
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-62903

Edition: 2

Approved: 8/27/2007

No of pages: 52

Also available in: SS 637003:2007

Replaces: SS 637003

Replaced by: SS 637003:2015