Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 637003:2015

Omfattning
Standarden omfattar: — Definitioner av delarna i en belägenhetsadress samt relationerna mellan delarna. — Uppbyggnaden av ett register över namn och beteckningar på områden och platser som ingår i belägenhetsadresser. — Redovisning av förändringar och giltighet hos belägenhetsadresser. — Applikationsschema för adressinformation. — XML-schema som grund för dataöverföring. Standarden omfattar inte: — Praktisk användning av adresser för att beskriva hur man kan hitta till olika platser. — Regler för adressättning och tillämpning av ”god ortnamnssed”. — Regler för identifiering av platser inom byggnader och anläggningar (t.ex. lägenhetsnummer).

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information - Locational Addresses - Application schema

Artikelnummer: STD-62903

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 52

Finns även på: SS 637003:2007

Ersätter: SS 637003

Ersätts av: SS 637003:2015