Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637003:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden omfattar:
— Definitioner av delarna i en belägenhetsadress samt relationerna mellan delarna.
— Uppbyggnaden av ett register över namn och beteckningar på områden och platser som ingår i belägenhetsadresser.
— Redovisning av förändringar och giltighet hos belägenhetsadresser.
— Applikationsschema för adressinformation.
— XML-schema som grund för dataöverföring.
Standarden omfattar inte:
— Praktisk användning av adresser för att beskriva hur man kan hitta till olika platser.
— Regler för adressättning och tillämpning av ”god ortnamnssed”.
— Regler för identifiering av platser inom byggnader och anläggningar (t.ex. lägenhetsnummer).

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information - Locational Addresses - Application schema

Artikelnummer: STD-62903

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 52

Finns även på: SS 637003:2007

Ersätter: SS 637003

Ersätts av: SS 637003:2015