Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637003:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard contains: — Definitions of the parts of a locational address and the relations between the parts; — The construction of a register for names and designations of areas and places belonging to locational addresses; — Account of changes and validity for locational addresses; — Application schema for address information; — XML schema as a basis for data transfer. This standard does not contain: — Practical use of addresses to describe how to find the way to various places; — Rules for establishing addresses and application of “good practice for place-names”; — Rules for identifying places inside buildings and structures (e.g. flat numbers).

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637003:2007

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Applikationsschema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information - Locational Addresses - Application schema

Artikelnummer: STD-71841

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 52

Finns även på: SS 637003:2007

Ersätter: SS 637003

Ersätts av: SS 637003:2015