Standardutveckling · SIS/TK 450

Informationshantering inom utbildningssektorn

Inom utbildningssektorn hanteras och delas stora mängder information dagligen. Det kan handla om grundläggande data för elever, lärare och klasser i skolan, schemaläggning och tjänstefördelning och beskrivning av utbildningar och digitala läromedel. Det handlar också om data som ska rapporteras till och mellan myndigheter för hantering av exempelvis uppföljning och statistik. För att kunna hantera och utbyta information, både inom och mellan olika it-system, behövs gemensamma standarder. Dessa standarder främjar interoperabilitet och möjliggör en säker och effektiv informationshantering.

 


För information (2022-08-16): en korrigerad version av SS 12000:2020 finns publicerad. Läs mer här: Samlad information om SS 12000


Vad arbetar SIS/TK 450 med?

IT är en integrerad del inom utbildningssektorn, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av IT-stöd kan ge krävs standarder. Standarder som främjar interoperabilitet och som möjliggör en säker och effektiv informationshantering. 

Kommittén arbetar aktivt med att identifiera områden där en gemensam standard kan vara vägen framåt för digitala lösningar inom utbildningssektorn – från förskola och grundskola till universitet och högskolor. Arbetet syftar till att ta tillvara initiativ och intressen från aktörer inom utbildningssektorn och utarbeta stabila standarder eller andra resultat, som gagnar och utvecklar skolans domäner eller bidrar till en ökad användning av IT. Genom att ta tillvara initiativ och intressen från berörda aktörer har kommittén en viktig roll i digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn.

Kommitténs arbete har stor betydelse för ett effektivt informationsutbyte inom utbildningssektorn. De standarder som tagits fram bidrar bland annat till effektivare system för överföring av data, både inom och mellan olika it-system, till enhetlig beskrivning av Sveriges alla utbildningar och till enklare förfarande vid antagning till gymnasieskolan. I längden bidrar arbetet till minskade kostnader och förbättrad kvalitet inom flera delar av utbildningssektorn och i informationsutbyte med andra sektorer.

Kommitténs framtagna nationella produkter

 • EMIL-standarden: SS 10700:2013 Utgåva 2, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat. Läs mer om EMIL och hämta standarden och dess tillhörande filer HÄR.

 • Elevinformationsstandarden: SS 10701:2016 Utgåva 2, Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat. Du hittar standarden HÄR
   
 • SS12000:2020 Informationshantering - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Läs mer om SS 12000:2020 och hämta standarden HÄR.
   
 • Attributprofil för Skolfederation, som innehåller attribut för att beskriva uppgifter om vad som inom Skolfederation kallas för Användare. Senast uppdaterad juni 2022. Attributprofilen kan hämtas HÄR.
   
 • Kommittén har även tagit fram Svensk applikationsprofil för metadata för digitala lärresurser. Kontakta SIS projektldning för mer information. 

Kommittén har organiserat sitt arbete i arbetsgrupper

AG 04 Elevinformation

Arbetsgruppen arbetar med elevrelaterad information i syfte att underlätta informationsflödet i samband med ansökan och antagning till gymnasieskolan. Arbetsgruppen ansvarar även för Attributprofil för Skolfederation.

AG 0EMIL

Arbetsgruppen arbetar med att strukturera informationen om utbildningar för att underlätta valet av utbildning och utbildningsanordnare för den som vill börja studera.

AG 06 Digitala lärresurser

Arbetsgruppen arbetar med information relaterat till digitala lärresurser som exempelvis metadata och informationsutbyte inom processen beställning/leverans av digitala resurser för lärande. Här ingår även Svensk applikationsprofil för metadata för digitala lärresurser.

AG 10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan

Arbetsgruppen arbetar med standardiserade lösningar för överföring av information mellan skoladministrativa system och andra system som används inom skolans verksamhet. AG 10 har tagit fram och förvaltar SS 12000.

Medverkan i internationellt standardiseringsarbete

Kommittén bevakar det europeiska och globala arbetet genom deltagande i

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om Attributprofil för Skolfederation version 4.2
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Nyheter
Utgivet 14 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 450/AG 04, Elevinformation
SIS/TK 450/AG 05, EMIL
SIS/TK 450/AG 06, Digitala lärresurser
SIS/TK 450/AG 10, Gränssnitt för informationsutbyte i skolan
Visa fler Visa färre
Deltagare 42 företag och organisationer
AcadeMedia Support AB, Stockholm
Arbetsförmedlingen, Stockholm
Atea Sverige AB, Kista
Documaster Sweden AB, Saltsjöbaden
Eventful AB, Enköping
Folkhögskolornas Serviceorganisation, Stockholm
FoU-institutet för virtuella lärmiljöer (VLM), Uppsala
Föreningen Sambruk, Kungsör
Gleerups Utbildning AB, Malmö
Göteborgs Stad Intraservice, Göteborg
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen, Yrgo, Göteborg
Inera AB, Stockholm
InfoMentor - PODB AB, Kristianstad
IST Sverige AB, Växjö
Itslearning AB, Malmö
KEG- Keystone Education Group AB, Stockholm
Ladokkonsortiet, Umeå
Liber AB, Stockholm
Läromedia Bokhandel Örebro AB, Örebro
Myndigheten för yrkeshögskolan, Västerås
NE Nationalencyklopedin AB, Malmö
Nova Software AB, Falköping
Ping Pong AB, Stockholm
SchoolSoft AB, Stockholm
Skolon AB, Karlshamn
Skolverket, Solna
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stockholm
Stiftelsen Natur och Kultur, Stockholm
Stockholms stad Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Studentlitteratur AB, Lund
Swedish EdTech Industry AB (SVB), Karlshamn
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Sveriges Utbildningsradio AB, Stockholm
Söderhamns kommun, Söderhamn
Tietoevry AB, Solna
Tietoevry Tech Services AB, Solna
Universitets- & högskolerådet, Solna
Vaxholms kommun, Vaxholm
Vetenskapsrådet Sunet, Stockholm
vklass AB, Nacka
Västerås Stad, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 36, Information technology for learning, education and training
ISO/TC 232, Education and learning services
CEN/TC 353, Technologies supporting education and learning processes
CEN/TC 353/WG 3, API and data model for personal and organizational related information
CEN/TC 353/WG 4, Common secure Identify and Access Management (IAM) system and Secure Single Sign On and attributes for users within educational institutions
CEN/TC 353/WG 5, Common methods and procedures for reporting data produced by learners using digital resources and governance of the same data (xAPI statements)
CEN/TC 353/WG 6, Secure cyber ecosystem of digital resources, tools and services
CEN/TC 353/WG 7, Blockchain-based academic certificates complying with GDPR
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i kommitténs verksamhetsplan.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell
Projektdeltagarna betalar projektavgifter utifrån i förväg fastställda nivåer och i förhållande till deltagande.

Huvudsponsor för kommittén är Skolverket.

Övrig information

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Skolverket rekommenderar SS 12000:2020
Pågående arbete inom kommittén
För dig som är kommittédeltagare

Kommittén bidrar bland annat till de här två målen: 

sdg4.png
sdg10.png
 

Läs mer om de globala målen här >

Kalender

2024
september
tis
3
SIS/TK 450/AG 10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan
10:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Yulianna Munoz Yanez
Vice projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Peter Karlberg
Ordförande
Skolverket