Standard Svensk standard · SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när: — en grundskola meddelar ett gymnasieantagningskansli vilka studieresultat en elev har — ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett mottagningsbeslut — ett gymnasieantagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning — ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett antagningsbeslut. Denna standard omfattar: — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar — klassdiagram som redogör för informationens struktur — villkor för när information är obligatorisk — hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen — krav på vad som måste överenskommas utöver standarden. Denna standard omfattar inte: — alla värdeförråd som behövs — protokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

Internationell titel: Education - Student information for secondary education admission - Data exchange format

Artikelnummer: STD-8019174

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 10701:2012