Standard Svensk standard · SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när:
— en grundskola meddelar ett gymnasieantagningskansli vilka studieresultat en elev har
— ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett mottagningsbeslut
— ett gymnasieantagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning

— ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett antagningsbeslut.

Denna standard omfattar:
— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar
— klassdiagram som redogör för informationens struktur
— villkor för när information är obligatorisk
— hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen
— krav på vad som måste överenskommas utöver standarden.

Denna standard omfattar inte:
— alla värdeförråd som behövs
— protokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8019174

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 10701:2012