Standard Svensk standard · SS 10701:2012

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 10701:2016

Omfattning
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när ett antagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning.

Denna standard omfattar
— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar
— klassdiagram som redogör för informationens struktur
— villkor för när information är obligatorisk
— hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen
— krav på vad som måste överenskommas utöver standarden.

Denna standard omfattar inte
— alla värdeförråd som behövs
— protokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

Internationell titel: Education - Student information for secondary education admission

Artikelnummer: STD-87193

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-26

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS 10701:2016