Standard Swedish standard · SS 10701:2012

Education - Student information for secondary education admission

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 10701:2016

Scope
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när ett antagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning.

Denna standard omfattar
— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar
— klassdiagram som redogör för informationens struktur
— villkor för när information är obligatorisk
— hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen
— krav på vad som måste överenskommas utöver standarden.

Denna standard omfattar inte
— alla värdeförråd som behövs
— protokoll för datautbyte.

Subjects

General (35.020)


Product information

Language: Swedish

Written by: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

International title:

Article no: STD-87193

Edition: 1

Approved: 7/26/2012

No of pages: 36

Replaced by: SS 10701:2016