Standard Swedish standard · SS 10701:2016

Education - Student information for secondary education admission - Data exchange format

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när:
— en grundskola meddelar ett gymnasieantagningskansli vilka studieresultat en elev har
— ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett mottagningsbeslut
— ett gymnasieantagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning

— ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett antagningsbeslut.

Denna standard omfattar:
— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar
— klassdiagram som redogör för informationens struktur
— villkor för när information är obligatorisk
— hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen
— krav på vad som måste överenskommas utöver standarden.

Denna standard omfattar inte:
— alla värdeförråd som behövs
— protokoll för datautbyte.

Subjects

General (35.020)


Product information

Language: Swedish

Written by: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

International title:

Article no: STD-8019174

Edition: 2

Approved: 2/25/2016

No of pages: 40

Replaces: SS 10701:2012