Standard Svensk standard · SS 10700:2013

Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information om utbildningar i det svenska utbildnings-systemet.

Denna standard omfattar
— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar;
— klassdiagram som redogör för informationens struktur;
— villkor för när information är obligatorisk;
— regler för XML-kodning;
— jämförelse med tidigare utbytesformat (EMIL 1);
— jämförelse mot europeisk standard på området.

Denna standard omfattar inte
— värdeförråd;
— protokoll för datautbyte.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: EMIL, SIS/TK 450/AG 05

Internationell titel: Education - Learning Opportunities Information - Metadata and Exchange Formats

Artikelnummer: STD-100220

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-29

Antal sidor: 56

Ersätter: SS 10700:2011