Standard Swedish standard · SS 10700:2013

Education - Learning Opportunities Information - Metadata and Exchange Formats

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 10700:2013

Education - Learning Opportunities Information - Metadata and Exchange Formats
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Scope
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information om utbildningar i det svenska utbildnings-systemet.Denna standard omfattar — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar; — klassdiagram som redogör för informationens struktur;— villkor för när information är obligatorisk;— regler för XML-kodning;— jämförelse med tidigare utbytesformat (EMIL 1); — jämförelse mot europeisk standard på området.Denna standard omfattar inte— värdeförråd;— protokoll för datautbyte.

Subjects

Other fields (35.240.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 10700:2013

Education - Learning Opportunities Information - Metadata and Exchange Formats
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-100220

Edition: 2

Approved: 11/29/2013

No of pages: 56

Replaces: SS 10700:2011