EMIL-standarden

EMIL-standarden beskriver ett utbildningserbjudande som kan ges på olika sätt och vid olika tillfällen av en utbildningsanordnare. Standarden är generell och passar för alla utbildningserbjudanden inom alla skol-/utbildningsformer och nivåer, från grundskola till universitet och högskola.

Standarden syftar till att strukturera information där informationen i sig vänder sig till den som vill börja studera och ska underlätta vid val av utbildning och utbildningsanordnare. Den används också av till exempel studie- och yrkesvägledare i arbetet med sökande.

Målgrupp

 • De som vill sprida information om sitt utbildningsutbud. Det kan vara enskilda utbildningsanordnare, myndigheter eller organisationer.
 • De som vill hämta information för att bygga en tjänst, till exempel en webbaserad söktjänst för att söka efter utbildningar vilket kan vara myndigheter, organisationer eller privata aktörer.
 • Här finns ytterligare information för uppgiftslämnare till Folkhögskolornas informationstjänst, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet.

EMIL2-samarbetet

Standarden SS10700:2013 (EMIL-standarden) används som grund för EMIL2 samarbetet och innebär en för flera intressenter gemensam överenskommelse för kodning av utbildningserbjudanden. Standarden specificerar en grundläggande struktur och utifrån den måste överenskommelser om värdeförråd och tillägg göras som kan vara av gemensamt intresse eller angå en specifik intressent. I praktiken innebär detta att dokument och XML-scheman måste förvaltas och publiceras på ett kontrollerat sätt.

EMIL och förvaltningsöverenskommelsen

Standarden

Filpaket

 • Aktuellt Filpaket EMIL2 – Alla filer som behövs för version 2.01.02 (senast uppdaterad 2019-08-26 med ny version av filen UOH.xsd). Se dokumenterade förändringar i dokumentet EMIL2changes.txt 

Äldre versioner av filpaketet har arkiverats.

Värdeförråd

Här hittar du ämnesvokabulärer, examina och nyckelord.

Myndigheten för yrkeshögskolan:

Universitets- och högskolerådet:

SUSA-navet 

Länk till nya SUSA2-navet: https://susanavet2.skolverket.se/#/api/  

Ansvar för förvaltning och utveckling av standarden

Några av organisationer som deltar i arbetet med att förvalta och utveckla standarden och tillhörande material:

 • Arbetsförmedlingen
 • IST AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation
 • Skolverket
 • Universitets- och högskolerådet

SIS tekniska kommitté 450 för IT-standarder för lärande ansvarar för standarden. Läs mer på kommitténs hemsida >>


Kontakt

För mer information och kontaktuppgifter se ansvarig teknisk kommittée.

SIS/TK 450, IT-standarder för lärande