Standard Svensk standard · SS 12000:2020/korr 1:2022

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020/korr 1:2022

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Skolverket har tecknat ett avtal med SIS så att SIS kan tillhandahålla standarden kostnadsfritt i read only-format, följ länken nedan för att registrera dig och ta del av standarden kostnadsfritt.

Standarder för utbildningssektorn >>

Det här innebär standarden SS 12000

Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut.

Omfattning

Standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från följande processer till andra processer:

  • Skoladministration
  • Tjänstefördelning
  • Schemaläggning
  • Närvarohantering
  • Betygshantering

Korrigendum till SS 12000 – augusti 2022

Korrigendumet (SS 12000:2020/korr 1:2022) innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden. Rättelser är utförda både i PDF-filen och i tillhörande Yaml-fil.

Standarden och tillhörande fil

Standarden består av grunddokumentet i form av en PDF-fil och av en teknisk specifikation enligt OpenAPI 3.0 i form av en Yaml-fil.

SS 12000 som PDF
För att ta del av standarden kostnadsfritt i read only-format krävs registrering, se Avtal med Skolverket i rutan ovan.

Önskar du köpa standarden och då få tillgång till den som en vanlig nerladdningsbar PDF görs det via denna sida under Köp denna standard i högerkolumnen.

SS 12000 enligt OpenAPI 3.0
Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå.

Definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 – version 2.0.0 >>

Definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 – version 2.1.0 – korrigendum augusti 2022 >>

Läs mer om SS 12000

Mer information om standarden finner du på standardens egen informationssida.

Samlad information om SS 12000 >>

Omfattning
Denna standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från
följande processer till andra processer:
— Skoladministration
— Tjänstefördelning
— Schemaläggning
— Närvarohantering
— Betygshantering
Denna standard omfattar krav på datatyper och diagram för domänmodell till
informationsmodellen för datautbyte.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020/korr 1:2022

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationshantering inom utbildningssektorn, SIS/TK 450

Internationell titel: Information management - Interface for information exchange between school administration processes

Artikelnummer: STD-80037293

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-08-15

Antal sidor: 100

Ersätter: SS 12000:2020