Standardutveckling · SIS/TK 601

Termisk energi - validering av mätvärden

Enligt EU:s direktiv (MID) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning.

Idag saknas det riktlinjer för hur man skall validera mätdata och detta medför till att valideringen idag görs på många olika sätt. Detta skapar många problem när energibolagen har skyldigheter gentemot de föreskrifter och konsumenter som finns idag. Föreskrifterna som Energimarknadsinspektionen sammanfattat i EIFS 2022:3 och EIFS 2022:4 gör att man kan tolka dessa på olika sätt och vi ser att det finns ett stort behov att standardisera valideringen av mätdata för att man skall kunna möta framtida krav. Vidare skyddar korrekta mätvärden konsumenten och ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor.

Energieffektiviseringsdirektivet som säger att konsumenten skall kunna påverka sin egen förbrukning är en viktig faktor och det är av stor vikt att den förbrukningshistorik som energibolagen lämnar ut är felfri. Idag föreligger det problem med felaktig mätdata då det exempelvis blir fel på energimätare eller kommunikationsutrustning, fel som förblir oupptäckta blir kostsamma och branschen förlorar trovärdighet när kunder upptäcker felet och får felaktiga fakturor.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser att kommentera
Läs mer om Termisk energi-validering av mätvärden
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nu är SS 143000:2022 publicerad

Nu har SS 143000:2022 "Termiska energimätare — Validering av mätvärden" publicerats och finns tillgänlig att köpa på vår hemsida, klicka nedan för att komma till standarden. 

Köp standarden här

Varför ska man delta i SIS/TK 601

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 601 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén 

Läs projektbladet här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se