Standardutveckling · SIS/TK 601

Termisk energi - validering av mätvärden

Enligt EU:s direktiv (MID) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning.

Idag saknas det riktlinjer för hur man skall validera mätdata och detta medför till att valideringen idag görs på många olika sätt. Detta skapar många problem när energibolagen har skyldigheter gentemot de föreskrifter och konsumenter som finns idag. Föreskrifterna som energimarknadsinspektionen sammanfattat i EIFS 2014:2 gör att man kan tolka dessa på olika sätt och vi ser att det finns ett stort behov att standardisera valideringen av mätdata för att man skall kunna möta framtida krav.

Energieffektiviseringsdirektivet som säger att konsumenten skall kunna påverka sin egen förbrukning är en viktig faktor och det är av stor vikt att den förbrukningshistorik som energibolagen lämnar ut är felfri. Idag föreligger det problem med felaktig mätdata då det exempelvis blir fel på energimätare eller kommunikationsutrustning, fel som förblir oupptäckta blir kostsamma och branschen förlorar trovärdighet när kunder upptäcker felet och får felaktiga fakturor.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Termisk energi-validering av mätvärden
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 1 standarder
SS 143000, Termisk energi - validering av mätvärden
Deltagare 10 företag och organisationer
E.ON Värme Sverige AB, Malmö
Göteborg Energi AB, Göteborg
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
One Nordic Mätteknik AB, Malmö
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Södertörns Fjärrvärme AB, Norsborg
Tekniska Verken Linköping Nät AB, Linköping
Telge Nät AB, Södertälje
Utilifeed AB, Göteborg
Vattenfall AB Heat Nordic, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Energi- och värmeöverföring Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 601

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 601 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lisa Almkvist

Lisa Almkvist
Projektledare
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se