Standardutveckling · SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Gemensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. Det är därför viktigt att ta fram enhetliga komprimerings-, lagrings- och transportformat för ljud, bild och video som ska kunna användas för digital TV/radio, CD/DVD/Blu-ray, digitalkameror, mobiltelefoner, videokonferenser, streaming, m.m.

Arbetet i kommittén är inriktat på att ta fram globala standarder och aktivt deltagande i det internationella arbetet i ISO/IEC JTC 1/SC 29.

Detta arbete omfattar:

 • Standardisering av kodad representation för ljud, bild och multimedia.
 • Komprimering och transport av: 
  • Audio
  • Video
  • Stillbilder
  • Datorgrafik
  • Och annan multimedia

De standarder som tas fram ska vara väl anpassade till den teknik som utvecklas och/eller används i Sverige.

Sverige följer specifikt arbetet i JPEG (Joint Photographic Experts Group) och MPEG (Moving Picture Experts Group) och har bl.a. deltagit i utvecklingen av ljudformaten,

 • MP3 (MPEG-1/2 Layer 3)
 • AAC (Advanced Audio Coding)
 • HE-AAC v1/2 (High Efficiency AAC version 1/2)
 • MPEG-D USAC (Unified Speech and Audio Coding)
 • MPEG-D DRC (Dynamic Range Control)
 • MPEG-H 3D Audio

 videostandarderna,

 • MPEG-2 Video (H.262)
 • MPEG-4 Visual
 • MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding, H.264)
 • MPEG-H HEVC (High Efficiency Video Coding, H.265)

Bildkodningsstandard

 • JPEG 2000

och format för lagring och transport av media, såsom

 • MP4 (MPEG-4 File Format)
 • MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från marknaden. Arbetet i kommittén ger deltagarna djupare insikt på området. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna organisationens verksamhets- och affärsutveckling. Det skapas också möjligheter för kompetenshöjning, nätverksbyggande och personlig utveckling för deltagarna.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i kommittén. Kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 194 standarder
ISO/IEC 15938-4:2002/Amd 2, Information technology - Multimedia content description interface - Part 4: Audio, AMENDMENT 2: High level descriptors
ISO/IEC 21000-3:2003/Amd 1, Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 3: Digital Item Identification
ISO/IEC 15444-8:2007/Amd 1, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 8: Secure JPEG 2000
ISO/IEC 21000-5:2004/Amd 1, Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 5: Rights Expression Language - AMENDMENT 1
ISO/IEC 21000-6:2004/Cor 2, Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 6: Rights Data Dictionary - Cor 2
ISO/IEC 15938-3:2002/Amd 1:2004/Corr 2, Information technology - Multimedia content description interface - Part 3: Visual, AMENDMENT 1: Visual extensions - TECHNICAL CORRIGENDUM 2
ISO/IEC 15938-10:2005/Cor 1, Information technology - Multimedia content description interface - Part 10: Schema definition - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23001-1:2006/Cor 1, Information technology - MPEG-B - Part 1: Binary MPEG format for XML - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 15444-2:2004/Amd 3: 2012, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 2: Extensions, AMENDMENT 3: Extended ROI boxes, XML boxing, compressed channel definition boxes, representation of floating point data and box-based file format for JPEG-XR
ISO/IEC 15444-9:2005/Amd 5, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 9: Interactivity tools, APIs and protocols - AMENDMENT 5: UDP transport and additional enhancements to JPIP
ISO/IEC 15444-9:2005/Cor 3, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 9: Interactivity tools, APIs and protocols - TECHNICAL CORRIGENDUM 3
ISO/IEC 14496-16/Amd 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 16: Animation Framework eXtension (AFX), AMENDMENT 1: Efficient representation of 3D meshes with multiple attributes
ISO/IEC 23001-6, Information technology - MPEG systems technologies - Part 6: Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH)
ISO/IEC 15444-2:2004/Amd 4:2015, Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions, AMENDMENT 4: Block coder extension
ISO/IEC 23000-12/Amd 2, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 12: Interactive music application format - AMENDMENT 1: Conformance and reference software
ISO/IEC 23002-4:2014/Amd 3, Information technology - MPEG video technologies - Part 4: Video tool library - Amendment 3: FU and FN descriptions for parser instantiation from BSD
ISO/IEC 15938-12/Amd 3, Information technology - Multimedia content description interface - Part 12: Query format AMENDMENT 3: Conformance and reference software for semantic enhancement
ISO/IEC 15444-12:2012/Amd 4, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format, AMENDMENT 4: Improved audio support
ISO/IEC 23000-6:2009/Amd 2, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 6: Professional archival application format, AMENDMENT 2: Support for larger number of files
ISO/IEC 14496-26/Amd 3, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 26: Audio conformance, AMENDMENT 3: Conformance for Low Delay AAC v2 profile
ISO/IEC 23000-11:2012/Amd 3, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 11: Stereoscopic video application format, AMENDMENT 3: Support movie fragment for Stereoscopic Video AF
ISO/IEC 14496-10:2012/Amd 5, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced Video Coding, AMENDMENT 5: Multi-resolution frame compatible stereo coding
ISO/IEC 21000-8:2008/Amd 3, Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 8: Reference Software, AMENDMENT 3: Contract Expression Language (CEL) and Media Contract Ontology (MCO) Reference Software
ISO/IEC 18477, Information technology - Scalable Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images
ISO/IEC 14496-16:2011/Corr 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 16: Animation Framework eXtension (AFX), TECHNICAL CORRIGNDUM 1
ISO/IEC 23000-10:2012/Corr 1, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 10: Surveillance application format, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 33, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software, AMENDMENT 33: Reference software for the MVC plus depth extension of AVC
ISO/IEC 14496-27:2009/Amd 2:2011/Cor 1, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 27: 3D Graphics conformance, AMENDMENT 2: Scalable complexity 3D mesh coding conformance, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 27:2011/Cor 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software, AMENDMENT 27: Scalable complexity 3D mesh coding reference software, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-31, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 31: Video coding for browsers
ISO/IEC 23008-1:2014/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-26:2010/Corr 8 , Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 26: Audio conformance, TECHNICAL CORRIGENDUM 8
ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 44, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 4: Conformance testing, AMENDMENT 44: Conformance testing for Video Coding for Browsers
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 38, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software, AMENDMENT 38: Reference software for Video Coding for Browsers
ISO/IEC 18039, Information technology - Mixed and augmented reality (MAR) reference model
ISO/IEC 23008-4, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 4: MMT reference software
ISO/IEC 14496-10:2014/Amd 2, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced Video Coding, AMENDMENT 2: Additional Levels and Supplemental Enhancement Information
ISO/IEC 23008-5:2015/Amd 3, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 5: HEVC Conformance Testing and Reference, AMENDMENT 3: Reference software for scalable profiles
ISO/IEC 23008-5:2015/Amd 4, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 5: HEVC Conformance Testing and Reference, AMENDMENT 4: Reference software for 3D Main profile
ISO/IEC 13818-1/Amd 1/Cor 1, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems, AMENDMENT 1: Transport of MVC depth video sub-bitstream and extensions to support HEVC low delay coding mode, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-10:2014/Cor 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced Video Coding
ISO/IEC 14496-27:2009/Amd 27, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 27: 3D Graphics conformance, AMENDMENT 7: Printing material and 3D graphics coding for browsers conformance
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 40, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software - Amendment 40: Printing material and 3D graphics coding for browsers reference software
ISO/IEC 14496-27:2009/Amd 7, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 27: 3D Graphics conformance - Amendment 7: Printing material and 3D graphics coding for browsers conformance
ISO/IEC 21122, Information technology - Low-latency lightweight image coding system
ISO/IEC 23002-5:2013/Amd 3, Information technology - MPEG video technologies - Part 5: Reconfigurable media coding conformance and reference software - Amendment 3: Reference Software for Parser Instantiation from BSD
ISO/IEC 23009-1:2014/Amd 4, Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Amendment 4: Segment Independent SAP Signalling (SISSI), MPD chaining, MPD reset and other extensions
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 1, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range Control - Amendment 1: Parametric DRC, gain mapping and equalization tools
ISO/IEC 23008-12:2017/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 12: Image file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 15444-12/Amd 1, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 12: ISO base media file format, AMENDMENT 1: Enhanced DRC
ISO/IEC 14496-12:2015/Cor 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 15444-12:2015/Cor 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 2
ISO/IEC 15938-7:2003/Amd 5:2010/Cor 1, Information technology - Multimedia content description interface - Part 7: Conformance testing, AMENDMENT 5: Conformance testing for image signature tools, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23008-1/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23000-13/Amd 1, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 13: Augmented reality application format - Amendment 1: Reference software and conformance for ARAF
ISO/IEC TR 19566-4, Information technology - JPEG Systems - Part 4: Privacy, Security and IPR features
ISO/IEC 29170-2:2015/Amd 2, Information technology - Advanced image coding and evaluation - Part 2: Evaluation procedure for nearly lossless coding - Amendment 2: Evaluation procedure for nearly lossless coding of image sequences
ISO/IEC 18477-7:2016/Cor 1, Information technology - Scalable Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images - Part 7: HDR Floating-Point Coding, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23009-6, Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 6: DASH with server push and websockets
ISO/IEC 14496-10:2014/Amd 4, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced Video Coding - Amendment 4: Progressive high 10 profile and additional VUI code points and supplemental enhancement information
ISO/IEC 23001-8:2016/Amd 1, Information technology - MPEG systems technologies - Part 8: Coding-independent code points - Amendment 1: Additional code points for colour description
ISO/IEC 23008-5:2015/Amd 5, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 5: HEVC Conformance Testing and Reference, AMENDMENT 5: Reference sof
ISO/IEC 23009-1:2014/Cor 3, Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats, TECHNICAL CORRIGENDUM 3
ISO/IEC 23008-11:2015/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 11: MPEG Media Transport Composition Information, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC NWIP N15924 , Plenoptic image coding system (JPEG PLENO)
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 3, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range Control - Amendment 3: DRC Conformance
ISO/IEC 23008-1/Amd 2, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT) - Amendment 2: MMT Enhancements for mobile environments
ISO/IEC 14496-15:2014/Cor 2, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of NAL unit structured video in the ISO Base Media File Format, TECHNICAL CORRIGENDUM 2
ISO/IEC 23008-1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT)
ISO/IEC 13818-1:2015/Amd 9, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems - Amendment 9: Ultra-Low Latency and 4k and higher resolution support for transport of JPEG 2000 video
ISO/IEC 14496-1:2010/Cor 1, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 1: Systems, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23003-4:2015/Cor 1, Information technology - MPEG audio technologies — Part 4: Dynamic range control, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC TR 23090, Coded Representation of Immersive Media
ISO/IEC TR 23090-1, Coded Representation of Immersive Media - Part 1: Immersive media
ISO/IEC 23090-3, Coded representation of immersive media - Part 3: Versatile video coding
ISO/IEC 23090-4, Coded representation of immersive media - Part 4: Immersive Audio
ISO/IEC 23090-5, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 5: Video-based Point Cloud Compression
ISO/IEC 23008-1/Cor 2, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 1/Cor 1, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic range control, AMENDMENT 1: Parametric DRC, Gain Mapping and Equalization Tools, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23008-3/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23000-20, Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 20: Omnidirectional media application format
ISO/IEC 23001-4, Information technology - MPEG systems technologies - Part 4: Codec configuration representation
ISO/IEC 24800-2:2011/Amd 2, Information technology - JPSearch - Part 2: Registration, identification and management of schema and ontology - Amendment 2: Registration procedure of JPOnto
ISO/IEC 14496-12:2017/Cor 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 14496-15:2014/Cor 3, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 3
ISO/IEC 14496-32, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 32: Conformance and reference software
ISO/IEC TR 23008-13-3E, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 13: MMT implementation guidelines
ISO/IEC TR 23009-7, Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 7: Delivery of CMAF contents with DASH
ISO/IEC 23008-1/Amd 1/Cor 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), Amendment 1: Use of MMT Data in MPEG-H 3D Audio, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 23008-1/Cor 3, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), TECHNICAL CORRIGENDUM 3
ISO/IEC 23092-4, Information technology - Genomic Information Representation - Part 4: Reference SW
ISO/IEC 23092-5, Information technology - Genomic Information Representation - Part 5: Conformance
ISO/IEC 23008-7, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 7: MMT Conformance
ISO/IEC 13818-1:2015/Amd 10, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems, AMENDMENT 10: Carriage of timed metadata for media orchestration (MORE) and sample variants over MPEG-2 TS
ISO/IEC 13818-1:2015/Amd 11, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems, AMENDMENT 11: Carriage of HEVC Tiles over MPEG-2 Systems
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 4, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range Control, AMENDMENT 4: Profiles and Levels
ISO/IEC 23008-12:2017/Amd 2, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 12: Image File Format — Amendment 2: Support for predictive image coding, bursts, bracketing, and other improvements
ISO/IEC 23009-2:2017/Amd 1, Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 2: Conformance and reference software - Amendment 1: Conformance vectors and reference software for SRD, SAND and Server Push
ISO/IEC 23008-1:2017/Amd 3, Proposal of Amendment to the SC 29 Project, ISO/IEC 23008-1:201x/Amd.3: Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), AMENDMENT 3: Immersive Media and CDN Integration
ISO/IEC 23008-11:2015/Amd 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 11: MPEG media transport composition information - Amendment 1: Customization in composition information
ISO/IEC 15444-1:2016/Cor 1, Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system
ISO/IEC 24800-6:2012/Amd 1, Information technology - JPSearch - Part 6: Reference software - Amendment 1: Reference software for JPSearch and JPOnto
ISO/IEC 23009-19:2017/COR 1, Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) - Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 15938-15, Information technology - Multimedia content description interface - Part 15: Compact descriptors for video analysis
ISO/IEC 14496-12/Amd 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format - Amendment 1: Compact Sample-To-Group, new capabilities for tracks, and other improvements
ISO/IEC 23008-2, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding
ISO/IEC 14496-10/Amd 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced video coding - Amendment 1: Additional supplemental enhancement information
ISO/IEC 23008-1:2017/Cor 4, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT), TECHNICAL CORRIGENDUM 4
ISO/IEC 23091-3:2018/Cor 1, Information technology - Coding-independent code points - Part 3: Audio, TECHNICAL CORRIGENDUM
ISO/IEC 14496-15:2017/Cor 4, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format, TECHNICAL CORRIGENDUM 4
ISO/IEC 21122-2, Information technology - Low-latency lightweight image coding system - Part 2: Profiles and buffer models
ISO/IEC 29199-2:2012/Amd 2, Information technology - JPEG XR image coding system - Part 2: Image coding specification - Amendment 2: Media type specification
ISO/IEC 23008 -6 2E, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D Audio reference software
ISO/IEC 23008-8:2018/Amd 1, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 8: Conformance specification for HEVC, AMENDMENT 1: Conformance testing for screen content coding extensions and non-intra high throughput profiles
ISO/IEC 23008-6, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D audio reference software
ISO/IEC 23009-1:2014/Amd 5, Device information and other extensions
ISO/IEC 14496-12/Amd 2, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format - Amendment 2: Box relative data addressing and other improvements
ISO/IEC 23001-9:2016/COR 3, Information technology - MPEG systems technologies - Part 9: Common encryption of MPEG-2 transport streams, TECHNICAL CORRIGENDUM 3
ISO/IEC 23003-4/COR 1, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range Control, TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 15938-16, Information technology - Multimedia content description interface - Part 16: Conformance and reference software for compact descriptors for video analysis
ISO/IEC 23008-2/Amd 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding - Amendment 1: Additional supplemental enhancement information
ISO/IEC 21122-4, Information technology - Low-latency lightweight image coding system - Part 4: Conformance testing
ISO/IEC 21794-1, Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG PLENO) - Part 1: Framework
ISO/IEC 15444-4:2004/Amd 1, Information technology - JPEG 2000 image coding system: Conformance testing - Part 4: - Amendment 1: Conformance testing for High-Throughput JPEG 2000 (HTJ2K)
ISO/IEC 15444-5:2015/Amd 1, Information technology - JPEG 2000 image coding system: Reference software - Part 5: - Amendment 1: Reference software for High-Throughput JPEG 2000 (HTJ2K)
ISO/IEC 23090-8, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 8: Network based media processing
ISO/IEC 14496-22:2019/Amd 1, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 22: Open Font Format, AMENDMENT 1: Color font technology and other updates
ISO/IEC 23094-1, General video coding - Part 1: Essential video coding
ISO/IEC 21794-2, Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 2: Light field coding
ISO/IEC 14496-12/Amd 3, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format - Amendment 3: Corrected audio handling
ISO/IEC 23008-3:2019/Amd 1, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio - Amendment 1: Audio metadata enhancements
ISO/IEC 19566-5:2019/Amd 1, Information technologies — JPEG systems — Part 5: JPEG universal metadata box format (JUMBF) — Amendment 1: Support for embedding mixed code streams
ISO/IEC 19566-6/Amd 1, InInformation technologies - JPEG systems - Part 6: JPEG 360, AMENDMENT 1: Addition of new JPEG 360 image types and accelerated ROI rendering
ISO/IEC 14496-12/Amd 4, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format - Amendment 4: Compact movie fragments
ISO/IEC 18181-1, Information technology — JPEG XL Image Coding System — Part 1: Core coding system
ISO/IEC 21122-5, Information technology - Low-latency lightweight image coding system - Part 5: Reference software
ISO/IEC 23093-4, Information technology - Internet of media things - Part 4: Internet of media things: Reference software and conformance
ISO/IEC 23090-9, Information technology - Coded representation of immersive media - Part 9: Geometry based - PCC
ISO/IEC 14496-15:2019/Amd 1, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format — Amendment 1: Improved support for tiling and layering
ISO/IEC 23002-7, Information technology — MPEG video technologies — Part 7: Supplemental enhancement information messages for coded video bitstreams
ISO/IEC 23008-4/Amd 2, Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 4: MMT reference and conformance software - Amendment 2
ISO/IEC 23003-4, Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic range control
ISO/IEC 23008-3:2019/Amd 2, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 3: 3D audio — Amendment 2: Corrections and Improvements on 3D audio
ISO/IEC TR 14496-24, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 24: Audio and systems interaction
ISO/IEC 23000-21:2019/Amd 1, Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 21: Visual identity management application format — Amendment 1: Conformance and reference software
ISO/IEC 23094-2, General video coding — Part 2: Low complexity enhancement video coding
ISO/IEC 23009-1/Amd 1, Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: CMAF support, events processing model and other extensions
ISO/IEC 23090-10, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 10: Carriage of Video-based Point Cloud Compression Data
ISO/IEC 23090-2, Information technology - Coded representation of immersive media - Part 2: Omnidirectional media format
ISO/IEC 23090-6, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 6: Immersive media metrics
ISO/IEC 13818-1:2019/Cor 1, Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information — Part 1: Systems — Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 23092-1, Information technology - Genomic information representation - Part 1: Transport and storage of genomic information
ISO/IEC 23092-2, Information technology — Genomic information representation — Part 2: Coding of genomic information
ISO/IEC 14496-15:2019/Amd 2, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format, AMENDMENT 2: Carriage of VVC in ISOBMFF
ISO/IEC 13818-1:2019/Amd 2, Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information — Part 1: Systems — Amendment 2: Carriage of VVC in MPEG-2 Systems
ISO/IEC 23000-19/Amd 1, Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media — Amendment 1: Additional CMAF HEVC Media Profiles
ISO/IEC 23000-22:2019/Amd 1, Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 22: Multi-image application format (MIAF) — Amendment 1: Reference Software and Conformance for Multi Image Application Format
ISO/IEC 23001-10/Amd 1, Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format, AMENDMENT 1: Support for Content-Guided Transcoding and Spatial Relationship of Immersive Media
ISO/IEC 23001-14:2019/Amd 1, Information technology — MPEG systems technologies — Part 14: Partial file format, AMENDMENT 1: Support for HTTP entities, enhanced file type and byte-range priorities
ISO/IEC 23008-2/Amd 2, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 2: High efficiency video coding — Amendment 2: Additional Supplemental Enhancement Information
ISO/IEC 23090-8/Amd 1, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 8: Network based media processing — Amendment 1: NBMP function templates
ISO/IEC 23009-8, Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 8: Session-based DASH operations
ISO/IEC 23090-17, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 17: Reference Software and Conformance for OMAF
ISO/IEC 23090-18, Information Technology - Coded Representation of Immersive Media - Part 18: Carriage of Geometry-based Point Cloud Compression Data
ISO/IEC 21794-2/Amd 1, Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 2: Light field coding, AMENDMENT 1: Profiles and Levels for JPEG Pleno Light Field Coding System
ISO/IEC 10918-7, Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Part 7: Reference software
ISO/IEC 21122-3:2019/Cor 1, Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 3: Transport and container formats — Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 23008-10:2015/Amd 1, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 10: MPEG media transport forward error correction (FEC) codes — Amendment 1: Window-based FEC code
ISO/IEC 23008-1/Amd 1, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 1: MPEG media transport (MMT) — Amendment 1: Support of FCAST
ISO/IEC 15444-16, Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-12
ISO/IEC 23000-22/Amd 2, Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 22: Multi-image application format (MIAF) — Amendment 2: HEVC Advanced HDR profile and other clarifications
ISO/IEC 18181-2, Information technology — JPEG XL Image Coding System — Part 2: File format
ISO/IEC 23009-2, Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 2: Conformance and reference software
ISO/IEC 14496-12, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 12: ISO base media file format
ISO/IEC 21794-3, Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 3: Conformance testing
ISO/IEC 21794-4, Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 4: Reference software
ISO/IEC 15938-17, Information technology — Multimedia content description interface — Part 17: Compression of neural networks for multimedia content description and analysis
ISO/IEC 21122-1, Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 1: Core coding system
ISO/IEC 21122-3, Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 3: Transport and container formats
ISO/IEC 23090-12, Information technology — Coded representation of immersive media — Part 12: Immersive Video
ISO/IEC 23091-2, Information technology — Coding-independent code points — Part 2: Video
ISO/IEC 15444-2:2020, Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 2: Extensions
ISO/IEC 21000-22, Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 22: User Description
ISO/IEC 23001-16, Information technology — MPEG systems technologies — Part 16: Derived visual tracks in the ISO base media file format
ISO/IEC 23008-6, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 6: 3D audio reference software
ISO/IEC 23008-9, Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 9: 3D Audio conformance testing
ISO/IEC 23093-1, Information technology — Internet of media things — Part 1: Architecture
ISO/IEC 23093-2, Information technology — Internet of media things — Part 2: Discovery and communication API
ISO/IEC 23093-3, Information technology — Internet of media things — Part 3: Media data formats and APIs
ISO/IEC 23008-2, Information technology — MPEG video technologies — Part 8: Working practices using objective metrics for evaluation of video coding efficiency experiments
ISO/IEC 23092-6, Information technology — Genomic information representation — Part 6: Coding of genomic annotations
ISO/IEC TR 23091-4, Information technology — Coding-independent code points — Part 4: Usage of video signal type code points
ISO/IEC 23094-4, Information technology — General video coding — Part 4: Conformance and Reference software for Essential Video Coding
ISO/IEC 24800-2, Information technology — JPSearch — Part 2: Registration, identification and management of schema and ontology
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
ARM Sweden AB, Lund
Axis Communications AB, Lund
Divideon AB, Enskede
Dolby Sweden AB, Stockholm
Edgeware AB, Stockholm
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 29, Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 29/AG 1, Chair Support Team and Management
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1, Coding of digital representations of images
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 2, MPEG Technical requirements
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 3, MPEG Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4, MPEG Video coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 5, MPEG Joint Video Coding Team(s) with ITU-T SG 16
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 6, MPEG Audio coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 7, MPEG 3D Graphics coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 8, MPEG Genomic coding
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)