Standardutveckling · SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Gemensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. Det är därför viktigt att ta fram enhetliga komprimerings-, lagrings- och transportformat för ljud, bild och video som ska kunna användas för det stora antal tjänster och skärmar och andra apparater som finns på nuvarande och framtida marknader. Som tjänster kan nämnas digital TV/radio, musik- och video-streaming, interaktiva XR tjänster, och som apparater TV, radio, set-top boxar, mediaspelare, mobiltelefoner, huvudmonterade skärmar, AR glasögon, etc.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommittén ska aktivt delta, påverka, utveckla standarder och bevaka svenska intressen inom området multimedia, kodning och representation och verka för en hög kvalitet på de standarder som tas fram.

Användande av standarder inom kommitténs omfattning

Standarderna används till att utveckla interoperabla produkter och tjänster inom multimediaområdet.  Exempelvis strömmande audio och video.

Mer information om kommitténs arbete:

Allmänt om kommittén
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
ARM Sweden AB, Lund
Axis Communications AB, Lund
Dolby Sweden AB, Stockholm
Edgeware AB, Stockholm
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Eyevinn Technology AB, Stockholm
Spotify AB, Stockholm
Sveriges Radio AB, Stockholm
Sveriges Television AB SVT, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 29, Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 29/AG 1, Chair Support Team and Management
ISO/IEC JTC 1/SC 29/AG 2, MPEG Technical coordination
ISO/IEC JTC 1/SC 29/AG 3, MPEG Liaison and communication
ISO/IEC JTC 1/SC 29/AG 4, JPEG and MPEG Collaboration
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1, JPEG Coding of digital representations of images
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 2, MPEG Technical requirements
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 3, MPEG Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4, MPEG Video coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 5, MPEG joint video experts team with ITU-T SG 16
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 6, MPEG Audio coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 7, MPEG 3D graphics and haptics coding
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 8, MPEG Genomic coding
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Alla projektdeltagare betalar samma avgift i kommittén

Framtida periodisering

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

 

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Fredrik Stenberg
Projektledare
fredrik.stenberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Per Fröjdh
Ordförande
Ericsson AB (EAB)