Standardutveckling · SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Kortanvändningen för finansiella transaktioner har ökat markant och fortsätter så alltsedan mitten av 1980-talet. Samma gäller för behovet av att använda sig av säker elektronisk identifiering, inte minst inom den offentliga förvaltningen, t.ex. inom stat, kommun och landsting. För att underlätta användningen och göra den ekonomiskt försvarbar behövs standardisering.

Idag används kort allt oftare för betalningar och access till datorsystem och lokaler. Samtidigt ökar behovet av att hantera identiteter och stödsystem för biometrisk identifiering. Standarder för identifieringskort bidrar i slutänden till att användaren på enklaste och säkraste sätt skall få access till system och entré till utrymmen med användning av elektronisk identifiering, id-kort och kontokort.

Avsikten med arbetet är att skapa förutsättningar för ett brett användningsområde för identifiering av i första hand individer genom elektronisk identifiering och identitetskort. För att detta skall lyckas måste korten och dess system göras säkra. Korten i sig måste kunna erbjuda utrymme för olika tekniklösningar utan att det för den skull kräva användning av olika kort och kortläsare.

Kommitténs syfte med arbetet är medverka till att samordna regler och tekniker för hantering av identiteter och signaturer och därmed tillgodose marknadens krav på säkra och effektiva identifierings- och signeringslösningar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 188 standarder
, Enhancement of Card Capability Description with respect to extended length fields.
, Optical memory cards - Holographic recording techniques.
ISO/IEC 24709-4, Information Technology - Conformance Testing for the biometirc application programming interface(BioAPI) - Test assertions for biometric applications
, Identification cards - Optical memory cards, Co-existence of optical memory with other machine readable technologies (ISO/IEC 1169x)
ISO/IEC 19794-4:2005/Cor 1, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 19794-3, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 3: Finger pattern spectral data
SC 37 N2283, Information Technology - Biometrics - The use of biometric technology in commercial Identity Management applications and processes
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics (TR)
SC 37 N2489, Biometric Calibration and Augmentation Data, Part 1 - Fusion Information Format
SC 37 N2477, Information Technology - 19795-5: Framework for Biometric Device Performance Evaluation for Access Control
ISO/IEC 29109-14, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Formats defined in ISO/IEC 19794 - Part 14: DNA Data
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 7, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 7: Test methods for ePassport
SC 37 N2779, Testing Level of Difficulty of Fingerprint Database for Technology Evaluation
ISO/IEC 24779-2, Information Technology - Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 2: Fingerprint Applications
TC 224 N 1741, Protection profile - Secure signature creation device - Core PP SSCD type 3 (key generation on card)
TC 224 N 1742, Protection Profile - Authentication device (PKI based)
TC 224 N 1698, Protection Profile for signature creation and signature verification applications
SC 37 N2946, Evaluation Methodology for Environmental Influence in Biometric Systems
TC 224 N 1734, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control (EAC)
TC 224 N 1732, Identification card systems - Interoperable Citizen Services - User related information
SC 37 N3085, Accessibility and usability of biometric systems
ISO/IEC 11695-4, Identification cards - Optical memory cards - Holographic recording method - Part 4: Logical data structures
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amdendment 1: ASN.1 Representations
EN 14890-1:2008/Amd X, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
EN 14890-1:2008/Amd XX, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
EN 14890-2:2008/Amd X, Gränssnitt för (mot) aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster - XXX
ISO/IEC 24779-3, Information Technology - Cross - Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 3: Vascular Applications
ISO/IEC 29109-2/Amd 1, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Records as defined in ISO/IEC 19794 Biometric Data Interchange Format Standard - Part 2: Finger Minutiae Data - AMENTMENT 1:Level 3 Conformance Testing for Finger Minutiae Data
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 8, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 8: Additional PICC classes
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 3, Identification Cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface. Amendment 3: Limits of electromagnetic disturbance levels
ISO/IEC 19794-11/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 11: Signature/sign processed dynamic data - Amendment 1: Conformance testing methodologies
ISO/IEC 19794-13/Amd 1, Biometrics Data Interchange Formats - Part 13: Voice Data
ISO/IEC 29120-3, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 3: Test certificates
ISO/IEC 29120-2, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 2: Test input data
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amd 1: XML representation
ISO/IEC 24727-3:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 3: Application interface - AMENDMENT 1: Use of the 7816-15-based Registry and XML representation
ISO/IEC 24727-2:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 2: Architecture - AMENDMENT 1: Enhanced discovery mechanism to identify DER or XER encoding of SAL
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 9, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - AMENDMENT 9: Test methods for electromagnetic disturbances.
ISO/IEC 19794-4/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - AMENDMENT 1: Conformance Testing Methodology
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 4, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 4:
TC 224 N 1818, Identification - Harmonization and interoperability of slap ten-print capture for biometrics
ISO/IEC , Electronic displays in IC cards
ISO/IEC , BioAPI for Object Oriented Programming Languages
ISO/IEC , Anti-Spoofing and Liveness Detection Techniques
ISO/IEC 24713-3:2009/Amd 1, Biometric Profiles for Interoperability and Data Interchange - Part 3: Biometrics-Based Verification and Identification of Seafarers - Amendment 1 - Logical Data Structure for a Chip Enabled SID
ISO/IEC TR , Biometrics and Children
ISO/IEC , PICCs with external power supply
ISO/IEC 19794-4/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 10373-6:2010/Amd 11, Identifieringskort - Testmetoder -
EN 1332-4, System för identifieringskort - Gränssnitt människa-maskin - Del 4: Kodning av användarbehov för personer med särskilda behov
CEN/TS , Recommendations for using biometrics in European automated border crossing
ISO/IEC TR 30117, Information Technology - Guide to on-card biometric comparison standards and applications
ISO/IEC 18013-2:2008/Cor 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort RÄTTELSE 1
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 5
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Bit rates of 3fc/4, fc, 3fc/2 and 2fc from PCD to PICC
ISO/IEC TS /Part 1, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 1: System Security Requirements
ISO/IEC TS /Part 2, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 2: Cryptographic Module for CSP signing operations with backup - Protection profile (CMCSOB-PP)
ISO/IEC TS /Part 3, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services - Protection profile (CMCKG-PP)
ISO/IEC TS /Part 4, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 4: Cryptographic module for CSP signing operations - Protection profile - CMCSO PP
ISO/IEC 17759, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC TR 17803, Use of Mobile Biometrics for Personalization and Authentication
ISO/IEC 17839, Information Technology - Identification Cards - Biometric System-on-Card
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security & usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC 24727-1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 1: Architecture
ISO/IEC 19794-8:2011/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 8: Finger pattern skeletal data - Amendment 1: Conformance testing methodology
ISO/IEC 19794-5:2011/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - COR 1
ISO/IEC 19784-5, Information Technology - Biometric application programming interface - Part x: Biometric processing Algorithm function provider interface
ISO/IEC 19784-6, Information Technology - Biometric application programming interface - Part y: Biometric Matching Algorithm function provider interface
ISO/IEC TR , Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Multiple PICCs in a single PCD field
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 6, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 6: Alternating between PICC and PCD functionalities
ISO/IEC , Notification of ballot: MACHINE READABLE TRAVEL DOCUMENTS - PHYSICAL TEST METHODS FOR PASSPORT BOOKS
ISO/IEC 18328, Input Devices on ICC and enhancements of electronic Displays
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 6, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 6: PICC's with external power supply
ISO/IEC 18584, Conformance test requirements for on-card biometric comparison applications
ISO/IEC 18742, Proposal for a New Work Item on Performance Testing of Template Protection Schemes
ISO/IEC TR 18781, Technical Report - Washing Machine Test Method
ISO/IEC , 17n4826 NP CD Technical Report - Washing Machine Text Method
EN 419111-1, Protection profiles for signature creation and verification application - Part 1: Introduction
EN 419111-3, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 3: Possible extensions
EN 419111-4, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 4: Core PP
EN 419111-5, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 5: Possible extensions
EN 419111-2, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 2: Core PP
TC 224 N2049, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 7, Frame with error correction
ISO/IEC FDIS 29794-1, Information technology - Biometric sample quality - Part 1: Framework
ISO/IEC 14443-5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 5: XXX
ISO/IEC 30124, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC 19794-2:2005/Amd 1 COR 2, Biometric data interchange format - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction and type
, Personal identification - Biometric application profiles for law enforcement and border control authorities using portable identification systems
, Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
ISO/IEC 19457-1, Use of operator-assisted automated face recognition in CCTV systems - Part 1: Recommendations on design and specification and Part 2: Recommendations on testing and reporting practice
ISO/IEC 24779-9, Information Technology - Crossjurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, Icons and Symbols for use with Biometric Systems - Part 9: Vascular applications
ISO/IEC DIS 30108-1, Information Technology -- Biometric Identity Assurance Services -- Part 1: BIAS Services
ISO/IEC 19647, Biometrics and Identity Management for Major Incident Response
ISO/IEC 11694-3, Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method — Part 3: Optical properties and characteristics
ISO/IEC 18328-1, Devices on cards - Part 1: General framework
CEN/TS 15480-2, Identifieringskort - Europeiskt medborgarkort - Del 2: Logiska datastrukturer och säkerhetstjänster
ISO/IEC 19794-5:2011/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Amendment 2: XML encoding
ISO/IEC 25185-1, Identification cards - Integrated circuit card authentication protocols - Part 1: Protocol for Lightweight Authentication of Identity
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC , Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Elderly
ISO/IEC , Identification Cards - Guidelines - Reserved for ISO Future USE
ISO/IEC 14443-3:2011/Cor 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Initialisering och antikollission - Tekniskt Corrigendum 1
EN 419241-3, Trustworthy Systems Supporting Server Signing Part 3: Protection profile for Signature Activation Data management and Signature Activation Protocol (PP-SAD+SAP)
ISO/IEC 24709-1, Information technology - Conformance testing for BioAPI - Part 1: Methods and procedures
ISO/IEC PDTR 24722, Information technology - Biometrics- Multimodal and other multibiometric fusion
ISO/IEC DIS 30107-2, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 2: Data formats
ISO/IEC TR 29156, Text of 4th PDTR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC 14443-2/Amd 1, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 1: Parameters supporting active and passive PICC transmissions
ISO/IEC 7811-9:2015, Identification cards - Recording technique - Part 9: Tactile identifier mark
ISO/IEC 10373-6/Amd 4, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 4: Conformance test plan
NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography, NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography
ISO/IEC 30107-3, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting
ISO/IEC 14443-2/Amd 2, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 2: Limits of electromagnetic disturbance levels for all PICC classes
ISO/IEC 14443-1:2016/Amd 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 1: Fysiska karaktäristika - Tillägg 1: Clarification of PICC classes definition
ISO/IEC 10373-6:2015/Amd 5, Identification cards - Test methods - Pary 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 18013-2, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort
CEN/TS , NWI Proposal CEN/TS Bio Auth critical infrastructure Access
CEN/TS , NWI Proposal: CEN/TS Presentation Attacks Detection on ABC
ISO/IEC 19794-5:2005/Cor 5, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Technical Corrigendum 5
ISO/IEC 18745-1, Information technology - Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices - Part 1: Physical test methods for passport books
ISO/IEC 14443-4:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 4: Transmission protocol - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 10373-6/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 19795-8, Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 8: Methodology and tools for the validation biometric methods for forensic evaluation and identification application
ISO/IEC 10373-1, Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 1: General characteristics
ISO/IEC TS 21879, Performance requirements and testing of biometrics on mobile devices
ISO/IEC 30137-4, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 4: Ground truth and video annotation procedure
EN 419103, Conformity assessment for signature creation and validation applications
ISO/IEC 22460, ISO License and Drone Identity Module for Drone(Ultra Light Vehicle or Unmanned aircraft system)
ISO/IEC 19785-3, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 3: Patron format specifications
ISO/IEC 30137-2, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 2: Performance testing and reporting
ISO/IEC 19794-14:2013/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data - Amendment 2: Conformance testing Level 3
ISO/IEC DIS 21472, Information technology - Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance
ISO/IEC 14443-2:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 10373-6/Amd 1, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 1: Dynamic power level management
ISO/IEC 17839-2:2015/COR 1, Information technology - Identification cards - Biometric system on card - Part 2: Physical characteristics
ISO/IEC 39794-16, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 16: Full body photography
ISO/IEC 39794-17, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 17: Gait Representation
ISO/IEC 14443-2, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface
ISO/IEC TS 22924, Identification Cards - Portability - Part 1: Configurations for HCI/HCP interchange
ISO/IEC 10373-6, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards
ISO/IEC 18013-5, Information technology - Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 5: Mobile driving licence application (mDL)
ISO/IEC 19794-7:2014/Amd 1:2015/COR 1 , Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data - Amendment 1: XML encoding
ISO/IEC 23220, Cards and security devices for personal identification - Generic mobile identity application and protocols
ISO/IEC 23382, Information Technology - Experimental Method and Database for Human Genome-typing
ISO/IEC 19785-1:2015/Cor 1, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30106-2:2016/Cor 1, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30106-3:2016/Cor 1, Information Technology - Biometrics - BioAPI for object oriented programming languages - Part 3: C# implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 19785-2, Information technology - Common biometric exchange formats framework - Part 2: Procedures for the operation of the biometric registration authority
ISO/IEC 23465, Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Functions and parameters
ISO/IEC 29120-1:2015/Cor 1, Information technology - Machine readable test data for biometric testing and reporting - Part 1: Test reports - Technical Corrigendum 1
EN 1332-3, System för identifieringskort - Gränssnitt människa-maskin - Del 3: Alfa-numeriskt tangentbord
ISO/IEC 30107-4, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 4: Profile for evaluation of mobile
ISO/IEC TR 20322, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and elderly people
ISO/IEC 10373-6/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 14443-3:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 7816-6, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 6: Dataelement
ISO/IEC 18328-2, Information technology - ICC-managed devices - Part 2: Physical characteristics and test methods for cards with devices
ISO/IEC 39794-9, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 9: Vascular image data
ISO/IEC 7816-4, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 4: Struktur, säkerhet och kommandon för kommunikation
ISO/IEC 30106-2, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation
ISO/IEC 30106-3, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation
ISO/IEC 39794-6, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data
ISO/IEC 2382-37, Informationsteknik - Terminologi - Del 37: Biometri
ISO/IEC TS 24192-1, Cards and security devices for personal identification — Communication between contactless readers and fare media used in public transport — Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 19785-1, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification
ISO/IEC 19795-1, Informationsteknik - Prestandatestning och -rapportering av biometrisystem - Del 1: Grundläggande regler och struktur
ISO/IEC TS 24192-2, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 30108-2, Information technology - Biometric Identity Assurance Services - Part 2: REST-based implementation
ISO/IEC 24357, Face image quality assessment
ISO/IEC 24358, Face-aware capture subsystem specifications
ISO/IEC 18013-3:2017/Cor 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 3: Åtkomstkontroll och verifiering av utfärdare och riktighet
ISO/IEC 22460-1, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) - Part 1: Physical characteristics and basic data sets for drone licence
ISO/IEC 17839-2:2015/Amd 1, Information technology - Biometric System-on-Card - Part 2: Physical characteristics - Amendment 1: Additional specifications
ISO/IEC 19794-7, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data
ISO/IEC 29120-1, Information technology — Machine readable test data for biometric testing and reporting — Part 1: Test reports
ISO/IEC 18013-6, Information technology — Motor Vehicle Driver Licence and Related Documents — Part 6: mDL Test Methods
ISO/IEC 24741, Information technology — Biometrics — Overview and application
ISO/IEC TS 23220-6, Card and security devices for personal identification — Building blocks for identity management on mobile devices — Part 6: Part 6: Mechanism for use of certification on trustworthiness of secure area
ISO/IEC TR 22116, Information technology — A study of the differential impact of demographic factors in biometric recognition system performance
ISO/IEC TS 22604, Biometric recognition of subjects in motion in access related systems
ISO/IEC 19794-14, Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data
CEN/TS 17489-1, Personal identification - Secure and interoperable European Breeder Documents - Part 1: Framework overview
ISO/IEC 7816-11, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 11: Personal verification through biometric methods
ISO/IEC 5152, Biometric performance estimation methodologies using statistical model
ISO/IEC 24714, Biometrics — Jurisdictional and societal considerations for biometric applications
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
AYOY AB, Stockholm
Comfact AB, Göteborg
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
IDEMIA Sweden AB, Kista
Inera AB, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Polismyndigheten, Linköping
Polismyndigheten, Stockholm
Scytales AB, TÄBY
SecMaker AB, Nacka
Thales DIS Sweden AB, Älvsjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/AG 1, Registration Maintenance Group (RMG)
ISO/IEC JTC 1/SC 17/CAG 1, Chairman advisory group
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 1, Physical characteristics and test methods for ID-cards
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 10, Motor vehicle driver licence and related documents
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 11, Application of biometrics to cards and personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 3, Identification cards - Machine readable travel documents
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 4, Generic interfaces and protocols for security devices
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 8, Integrated circuit cards without contacts
ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 1, Harmonized biometric vocabulary
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 2, Biometric technical interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 3, Biometric data interchange formats
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 4, Technical Implementation of Biometric Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 5, Biometric testing and reporting
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 6, Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics
CEN/TC 224, Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
CEN/TC 224/WG 17, Protection Profiles in the context of SSCD
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera
Läs mer

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Finansväsen, bankväsen, valutasystem, försäkringsväsen (03.060) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240)