Standardutveckling · SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Kortanvändningen för finansiella transaktioner har ökat markant och fortsätter så alltsedan mitten av 1980-talet. Samma gäller för behovet av att använda sig av säker elektronisk identifiering, inte minst inom den offentliga förvaltningen, t.ex. inom stat, kommun och landsting. För att underlätta användningen och göra den ekonomiskt försvarbar behövs standardisering.

Idag används kort allt oftare för betalningar och access till datorsystem och lokaler. Samtidigt ökar behovet av att hantera identiteter och stödsystem för biometrisk identifiering. Standarder för identifieringskort bidrar i slutänden till att användaren på enklaste och säkraste sätt skall få access till system och entré till utrymmen med användning av elektronisk identifiering, id-kort och kontokort.

Avsikten med arbetet är att skapa förutsättningar för ett brett användningsområde för identifiering av i första hand individer genom elektronisk identifiering och identitetskort. För att detta skall lyckas måste korten och dess system göras säkra. Korten i sig måste kunna erbjuda utrymme för olika tekniklösningar utan att det för den skull kräva användning av olika kort och kortläsare.

Kommitténs syfte med arbetet är medverka till att samordna regler och tekniker för hantering av identiteter och signaturer och därmed tillgodose marknadens krav på säkra och effektiva identifierings- och signeringslösningar.

Kommittén arbetar för närvarande i huvudsak med följande områden:

Internationell standardisering i följande kommittéer och grupper:

• ISO/IEC JTC1/SC17 Cards and Personal Identification (P-member)

• ISO/IEC JTC1/SC37 Biometrics (P-member)

• CEN/TC 224 Machine-readable cards, related device interfaces and operations (P-member)

• CEN/TC 224/WG 15 European Citizen Card (deltagande som P-member)

• CEN/TC 224/WG 17 Protection Profiles in the context of electronic signatures

Projektområdet omfattar:

Standarder för tekniker för säker identifiering av individer med användning av bland annat plastkort försedda med magnetremsa, kontaktchip, kontaktlöst chip och även andra säkra bärare med deras datainnehåll. Exempel på standardiseringsärenden är fysiskt certifierat id-kort, elektronisk identifiering, bank- och kreditkort, behörighetskort samt biometrisk identifiering

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 192 standarder
ISO/IEC 24358, Face-aware capture subsystem specifications
ISO/IEC 24357, Face image quality assessment
ISO/IEC TS 19795-9, Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 9: Testing on mobile devices
ISO/IEC 30108-2, Information technology - Biometric Identity Assurance Services - Part 2: REST-based implementation
ISO/IEC TS 24192-2, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 19795-1, Informationsteknik - Prestandatestning och -rapportering av biometrisystem - Del 1: Grundläggande regler och struktur
ISO/IEC 19785-1, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification
ISO/IEC 24192-1, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 2382-37, Informationsteknik - Terminologi - Del 37: Biometri
ISO/IEC 39794-6, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data
ISO/IEC 30106-3, Information Technology - Biometrics - BioAPI for object oriented programming languages - Part 3: C# implementation
ISO/IEC 30106-2, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation
ISO/IEC 7816-4, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 4: Struktur, säkerhet och kommandon för kommunikation
ISO/IEC 39794-9, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 9: Vascular image data
ISO/IEC 18328-2, Information technology - ICC-managed devices - Part 2: Physical characteristics and test methods for cards with devices
ISO/IEC 7816-6, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 6: Dataelement
ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 14443-3:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 10373-6/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 7816-8, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 8: Säkerhetskommandon och mekanismer
ISO/IEC TR 20322, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and elderly people
ISO/IEC 30107-4, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 4: Profile for evaluation of mobile
ISO/IEC 29120-1:2015/Cor 1, Information technology - Machine readable test data for biometric testing and reporting - Part 1: Test reports - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 23465, Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Functions and parameters
ISO/IEC 19785-2, Information technology - Common biometric exchange formats framework - Part 2: Procedures for the operation of the biometric registration authority
ISO/IEC 30106-3:2016/Cor 1, Information Technology - Biometrics - BioAPI for object oriented programming languages - Part 3: C# implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30106-2:2016/Cor 1, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 19785-1:2015/Cor 1, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 23382, Information Technology - Experimental Method and Database for Human Genome-typing
ISO/IEC 18013-4, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 4: Testmetoder
ISO/IEC 10373-7, Identifieringskort - Testmetoder - Fjärrkort
ISO/IEC 23220, Cards and security devices for personal identification - Generic mobile identity application and protocols
ISO/IEC 7810, Transaktionskort - Fysiska egenskaper
ISO/IEC 19794-7:2014/Amd 1:2015/COR 1 , Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data - Amendment 1: XML encoding
ISO/IEC 18013-5, Information technology - Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 5: Mobile driving licence application (mDL)
ISO/IEC 10373-6, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards
ISO/IEC 22924, Identification Cards - Portability - Part 1: Configurations for HCI/HCP interchange
ISO/IEC 14443-2, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface
ISO/IEC 39794-17, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 17: Gait Representation
ISO/IEC 39794-16, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 16: Full body photography
ISO/IEC 17839-2:2015/COR 1, Information technology - Identification cards - Biometric system on card - Part 2: Physical characteristics
ISO/IEC 10373-6/Amd 1, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 1: Dynamic power level management
ISO/IEC 14443-2:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 21472, Information technology - Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance
ISO/IEC 19794-14:2013/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data - Amendment 2: Conformance testing Level 3
ISO/IEC 30137-2, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 2: Performance testing and reporting
ISO/IEC 19785-3, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 3: Patron format specifications
ISO/IEC 22460, ISO License and Drone Identity Module for Drone(Ultra Light Vehicle or Unmanned aircraft system)
EN 419103, Conformity assessment for signature creation and validation applications
ISO/IEC 30137-4, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 4: Ground truth and video annotation procedure
ISO/IEC TS 21879, Performance requirements and testing of biometrics on mobile devices
ISO/IEC 30106-4, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 4: C++ implementation
ISO/IEC 39794-5, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 5: Face image data
ISO/IEC 39794-4, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data
ISO/IEC 39794-1, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 1: Framework
ISO/IEC 10373-1, Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 1: General characteristics
ISO/IEC 19795-8, Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 8: Methodology and tools for the validation biometric methods for forensic evaluation and identification application
ISO/IEC 10373-6/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 14443-4:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 4: Transmission protocol - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 14443-3:2016/Amd 2, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Initialisering och antikollission - Amendment 2:
ISO/IEC 18745-1, Information technology - Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices - Part 1: Physical test methods for passport books
ISO/IEC 24779-5, Information technology - Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems - Part 5: Face applications
ISO/IEC 19794-5:2005/Cor 5, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Technical Corrigendum 5
CEN/TS , NWI Proposal: CEN/TS Presentation Attacks Detection on ABC
CEN/TS , NWI Proposal CEN/TS Bio Auth critical infrastructure Access
ISO/IEC 18013-2, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort
ISO/IEC 10373-6:2015/Amd 5, Identification cards - Test methods - Pary 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 14443-1:2016/Amd 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 1: Fysiska karaktäristika - Tillägg 1: Clarification of PICC classes definition
ISO/IEC 14443-2/Amd 2, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 2: Limits of electromagnetic disturbance levels for all PICC classes
EN 419231, Skyddsprofil för pålitliga system som stöder tidsstämpling
ISO/IEC 30107-3, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting
NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography, NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography
ISO/IEC 10373-6/Amd 4, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 4: Conformance test plan
ISO/IEC 7811-9:2015, Identification cards - Recording technique - Part 9: Tactile identifier mark
ISO/IEC 14443-2/Amd 1, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 1: Parameters supporting active and passive PICC transmissions
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC TR 29156, Text of 4th PDTR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC DIS 30107-2, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 2: Data formats
ISO/IEC PDTR 24722, Information technology - Biometrics- Multimodal and other multibiometric fusion
ISO/IEC 24709-1, Information technology - Conformance testing for BioAPI - Part 1: Methods and procedures
EN 419241-3, Trustworthy Systems Supporting Server Signing Part 3: Protection profile for Signature Activation Data management and Signature Activation Protocol (PP-SAD+SAP)
ISO/IEC 14443-3:2011/Cor 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Initialisering och antikollission - Tekniskt Corrigendum 1
ISO/IEC , Identification Cards - Guidelines - Reserved for ISO Future USE
ISO/IEC , Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Elderly
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC 18013-4:2011/Amd 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 4: Testmetoder - Amendment 1:
ISO/IEC 25185-1, Identification cards - Integrated circuit card authentication protocols - Part 1: Protocol for Lightweight Authentication of Identity
ISO/IEC 19794-5:2011/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Amendment 2: XML encoding
CEN/TS 15480-2, Identifieringskort - Europeiskt medborgarkort - Del 2: Logiska datastrukturer och säkerhetstjänster
ISO/IEC 18328-1, Devices on cards - Part 1: General framework
ISO/IEC 11694-3, Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method — Part 3: Optical properties and characteristics
ISO/IEC 19647, Biometrics and Identity Management for Major Incident Response
ISO/IEC DIS 30108-1, Information Technology -- Biometric Identity Assurance Services -- Part 1: BIAS Services
ISO/IEC 24779-9, Information Technology - Crossjurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, Icons and Symbols for use with Biometric Systems - Part 9: Vascular applications
ISO/IEC 19457-1, Use of operator-assisted automated face recognition in CCTV systems - Part 1: Recommendations on design and specification and Part 2: Recommendations on testing and reporting practice
, Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
, Personal identification - Biometric application profiles for law enforcement and border control authorities using portable identification systems
ISO/IEC 19794-2:2005/Amd 1 COR 2, Biometric data interchange format - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction and type
ISO/IEC 30124, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC 14443-5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 5: XXX
ISO/IEC FDIS 29794-1, Information technology - Biometric sample quality - Part 1: Framework
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 7, Frame with error correction
TC 224 N2049, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control
EN 419111-2, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 2: Core PP
ISO/IEC 10373-5, Identification cards - Test methods - Part 5: Optical memory cards
EN 419111-5, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 5: Possible extensions
EN 419111-4, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 4: Core PP
EN 419111-3, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 3: Possible extensions
EN 419111-1, Protection profiles for signature creation and verification application - Part 1: Introduction
ISO/IEC , 17n4826 NP CD Technical Report - Washing Machine Text Method
ISO/IEC TR 18781, Technical Report - Washing Machine Test Method
ISO/IEC 18742, Proposal for a New Work Item on Performance Testing of Template Protection Schemes
ISO/IEC 18584, Conformance test requirements for on-card biometric comparison applications
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 6, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 6: PICC's with external power supply
ISO/IEC 8484, Information technology - Magnetic stripes on savingsbooks
ISO/IEC 10373-2, Identification cards - Test methods - Part 2: Cards with magnetic stripes
ISO/IEC 7811-8, Identification cards - Recording technique - Part 8: Magnetic stripe - Coercivity of 51,7 kA/m (650 Oe)
ISO/IEC 18328, Input Devices on ICC and enhancements of electronic Displays
ISO/IEC , Notification of ballot: MACHINE READABLE TRAVEL DOCUMENTS - PHYSICAL TEST METHODS FOR PASSPORT BOOKS
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 6, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 6: Alternating between PICC and PCD functionalities
ISO/IEC TR , Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Multiple PICCs in a single PCD field
ISO/IEC 19784-6, Information Technology - Biometric application programming interface - Part y: Biometric Matching Algorithm function provider interface
ISO/IEC 19784-5, Information Technology - Biometric application programming interface - Part x: Biometric processing Algorithm function provider interface
ISO/IEC 19794-5:2011/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - COR 1
ISO/IEC 19794-8:2011/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 8: Finger pattern skeletal data - Amendment 1: Conformance testing methodology
ISO/IEC 11694-5, Identification cards Optical memory cards - Linear recording method -Part 5: Data Format for interchange for applications using ISO/IEC 11694-4 Annex B
ISO/IEC 24727-1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 1: Architecture
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security & usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC 17839, Information Technology - Identification Cards - Biometric System-on-Card
ISO/IEC TR 17803, Use of Mobile Biometrics for Personalization and Authentication
ISO/IEC 17759, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC TS /Part 4, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 4: Cryptographic module for CSP signing operations - Protection profile - CMCSO PP
ISO/IEC TS /Part 3, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services - Protection profile (CMCKG-PP)
ISO/IEC TS /Part 2, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 2: Cryptographic Module for CSP signing operations with backup - Protection profile (CMCSOB-PP)
ISO/IEC TS /Part 1, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 1: System Security Requirements
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Bit rates of 3fc/4, fc, 3fc/2 and 2fc from PCD to PICC
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 5
ISO/IEC 18013-2:2008/Cor 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort RÄTTELSE 1
ISO/IEC TR 30117, Information Technology - Guide to on-card biometric comparison standards and applications
CEN/TS , Recommendations for using biometrics in European automated border crossing
EN 1332-4, System för identifieringskort - Gränssnitt människa-maskin - Del 4: Kodning av användarbehov för personer med särskilda behov
ISO/IEC 10373-6:2010/Amd 11, Identifieringskort - Testmetoder -
ISO/IEC 19794-4/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC , PICCs with external power supply
ISO/IEC TR , Biometrics and Children
ISO/IEC 24713-3:2009/Amd 1, Biometric Profiles for Interoperability and Data Interchange - Part 3: Biometrics-Based Verification and Identification of Seafarers - Amendment 1 - Logical Data Structure for a Chip Enabled SID
ISO/IEC , Anti-Spoofing and Liveness Detection Techniques
ISO/IEC , BioAPI for Object Oriented Programming Languages
ISO/IEC , Electronic displays in IC cards
TC 224 N 1818, Identification - Harmonization and interoperability of slap ten-print capture for biometrics
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 4, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 4:
ISO/IEC 19794-4/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - AMENDMENT 1: Conformance Testing Methodology
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 9, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - AMENDMENT 9: Test methods for electromagnetic disturbances.
ISO/IEC 24727-2:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 2: Architecture - AMENDMENT 1: Enhanced discovery mechanism to identify DER or XER encoding of SAL
ISO/IEC 24727-3:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 3: Application interface - AMENDMENT 1: Use of the 7816-15-based Registry and XML representation
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amd 1: XML representation
ISO/IEC 29120-2, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 2: Test input data
ISO/IEC 29120-3, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 3: Test certificates
ISO/IEC 19794-13/Amd 1, Biometrics Data Interchange Formats - Part 13: Voice Data
ISO/IEC 19794-11/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 11: Signature/sign processed dynamic data - Amendment 1: Conformance testing methodologies
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 3, Identification Cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface. Amendment 3: Limits of electromagnetic disturbance levels
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 8, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 8: Additional PICC classes
ISO/IEC 29109-2/Amd 1, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Records as defined in ISO/IEC 19794 Biometric Data Interchange Format Standard - Part 2: Finger Minutiae Data - AMENTMENT 1:Level 3 Conformance Testing for Finger Minutiae Data
ISO/IEC 24779-3, Information Technology - Cross - Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 3: Vascular Applications
EN 14890-2:2008/Amd X, Gränssnitt för (mot) aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster - XXX
EN 14890-1:2008/Amd XX, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
EN 14890-1:2008/Amd X, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
ISO/IEC 7810:2003/Amd 2, Identification cards - Physical characteristics - AMENDMENT 2: Opacity
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amdendment 1: ASN.1 Representations
ISO/IEC 11695-4, Identification cards - Optical memory cards - Holographic recording method - Part 4: Logical data structures
SC 37 N3085, Accessibility and usability of biometric systems
TC 224 N 1732, Identification card systems - Interoperable Citizen Services - User related information
TC 224 N 1734, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control (EAC)
SC 37 N2946, Evaluation Methodology for Environmental Influence in Biometric Systems
TC 224 N 1698, Protection Profile for signature creation and signature verification applications
TC 224 N 1742, Protection Profile - Authentication device (PKI based)
TC 224 N 1741, Protection profile - Secure signature creation device - Core PP SSCD type 3 (key generation on card)
ISO/IEC 24779-2, Information Technology - Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 2: Fingerprint Applications
SC 37 N2779, Testing Level of Difficulty of Fingerprint Database for Technology Evaluation
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 7, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 7: Test methods for ePassport
ISO/IEC 29109-14, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Formats defined in ISO/IEC 19794 - Part 14: DNA Data
SC 37 N2477, Information Technology - 19795-5: Framework for Biometric Device Performance Evaluation for Access Control
SC 37 N2489, Biometric Calibration and Augmentation Data, Part 1 - Fusion Information Format
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics (TR)
SC 37 N2283, Information Technology - Biometrics - The use of biometric technology in commercial Identity Management applications and processes
ISO/IEC 19794-3, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 3: Finger pattern spectral data
ISO/IEC 19794-4:2005/Cor 1, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
, Identification cards - Optical memory cards, Co-existence of optical memory with other machine readable technologies (ISO/IEC 1169x)
ISO/IEC 24709-4, Information Technology - Conformance Testing for the biometirc application programming interface(BioAPI) - Test assertions for biometric applications
, Optical memory cards - Holographic recording techniques.
, Enhancement of Card Capability Description with respect to extended length fields.
ISO/IEC 24714-2, Biometrics - Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies Part 2: Practical application to specific context
Visa fler Visa färre
Utgivet 59 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
Atsec Information Security AB, Danderyd
AYOY AB, Stockholm
Comfact AB, Göteborg
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Gemalto AB, Älvsjö
IDEMIA Sweden AB, Kista
Inera AB, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Optimum Biometric Labs AB, Karlskrona
Polismyndigheten, Stockholm
Polismyndigheten, Linköping
Precise Biometrics AB, Lund
Scytáles AB, Täby
SecMaker AB, Nacka
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 37/AHG 1, Stradegy
CEN/TC 224, Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration Finansväsen, bankväsen, valutasystem, försäkringsväsen Informationsteknik, kontorsutrustning Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar