Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 7501-1:2009

Identifieringskort - Maskinläsbara resedokument - Del 1: Maskinläsbara pass (ISO/IEC 7501-1:2008, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Machine readable travel documents - Part 1: Machine readable passport (ISO/IEC 7501-1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69513

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-20

Antal sidor: 12