Standard Svensk standard · SS-EN 419212-4:2018

Gränssnitt för säkerhetselement för elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster - Del 4: Integritetsskyddande protokoll

Status: Gällande

Omfattning
This part specifies mechanisms for SEs to be used as privacy-enabled devices in the context of IAS, and fulfil the requirements of Article 5 of the so-called eIDAS Regulation about data processing and protection. It covers: - Age verification - Document validation - Restricted identification - eServices with trusted third party based on ERA protocol

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 4: Privacy specific Protocols

Artikelnummer: STD-80003449

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 419212-1:2014 , SS-EN 419212-2:2014