Standard Svensk standard · SS-EN 419212-2:2014

Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 419212-1:2017 , SS-EN 419212-3:2017 , SS-EN 419212-2:2017 , SS-EN 419212-4:2018 , SS-EN 419212-5:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 419212-2:2014

Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard contains Identification, Authentication and Digital Signature (IAS) services in addition to the SSCD mechanisms already described in EN 419212-1 to enable interoperability and usage for IAS services on a national or European level.
It also specifies additional mechanisms like key decipherment, Client Server authentication, identity management and privacy related services.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 419212-2:2014

Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices - Part 2: Additional services

Artikelnummer: STD-104774

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 136

Ersätter: SS-EN 14890-2:2008

Ersätts av: SS-EN 419212-1:2017 , SS-EN 419212-3:2017 , SS-EN 419212-2:2017 , SS-EN 419212-4:2018 , SS-EN 419212-5:2018