Standard Svensk standard · SS-EN 419212-5:2018

Gränssnitt för säkerhetselement för elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster - Del 5: Betrodd e-tjänst

Status: Gällande

Omfattning
This part of this series contains Identification, Authentication and Digital Signature (IAS) services in addition to the QSCD mechanisms already described in Part 1 to enable interoperability and usage for IAS services on a national or European level. It also specifies additional mechanisms like key decipherment, Client Server authentication, identity management and privacy related services.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 5: Trusted eService

Artikelnummer: STD-80003450

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-10

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 419212-1:2014 , SS-EN 419212-2:2014