Standard Svensk standard · SS-EN 419212-1:2017

Gränssnitt för säkerhetselement för elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster - Del 1: Introduktion och övergripande definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This part is an informative introduction into the following parts. It gives guidance to the following parts in order to allow an efficient usage of the provided information. Therefore Part 1 provides history, application context, market perspective and a tutorial about the basic understanding of electronic signatures. - Clause 3 provides "Terms and definitions" covering all parts of this standards. The specific parts will contain a similar section which refers to the clause of this Part 1. - Clause 4 provides "Symbols and abbreviations" covering all parts of this standards. The specific parts will contain a similar section which refers to the clause of this Part 1. - Clause 5 provides a Management Summary that describes the market context in which electronic signatures are typically - Annex A provides the algorithm identifies for all parts of the standard. - Annex B provides the algorithm identifies for all parts of the standard. - Annex C provides the build scheme for object identifiers for all parts of the standard. - Annex D "Tutorial on Signature Technology" provides a tutorial which helps the first reader to get familiar with signature technology and its relation to the society that it serves. - Annex E "Guide to the EN 419212" explains the historical and technical evolution of the ESIGN activities which did finally lead to this version of the signature standard.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions

Artikelnummer: STD-8028860

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-06

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 419212-1:2014 , SS-EN 419212-2:2014