Standard Svensk standard · SS-EN 419221-5:2018

Skyddsprofil för kryptomoduler för leverantörer av betrodda tjänster - Del 5: Kryptomodul för betrodda tjänster

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 419221 specifies a Protection Profile for cryptographic modules suitable for use by trust service providers supporting electronic signature and electronic sealing operations, certificate issuance and revocation, time stamp operations, and authentication services, as identified by the (EU) No 910/2014 regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS) in [Regulation]. The Protection Profile also includes optional support for protected backup of keys. The document follows the rules and conventions laid out in Common Criteria part 1 [CC1], Annex B "Specification of Protection Profiles".

Ämnesområden

Kodning av information Allmänt (35.040.01) Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

Artikelnummer: STD-80003891

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-07

Antal sidor: 88