Standard Svensk standard · SS-EN 419212-3:2017

Gränssnitt för säkerhetselement för elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster - Del 3: Autentiseringsprotokoll för anordningar

Status: Gällande

Omfattning
This part specifies device authentication to be used for QSCDs in various context including Device authentication protocols Establishment of a secure channel Data structures CV-certificates Key management The device authentication protocols shall apply to sole-control signature mandated by the EU-regulation eIDAS.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols

Artikelnummer: STD-8029800

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-23

Antal sidor: 128

Ersätter: SS-EN 419212-1:2014 , SS-EN 419212-2:2014