Standard Svensk standard · SS-EN 419251-2:2013

Säkerhetskrav för autenticeringsanordning - Del 2: Skyddsprofil för säker kommunikation för certifikatgenerering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is a Protection Profile that defines the security requirements for an authentication device.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Security requirements for device for authentication - Part 2: Protection profile for extension for trusted channel to certificate generation application

Artikelnummer: STD-89335

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-10

Antal sidor: 80