Standard Svensk standard · SS-EN 419231:2019

Skyddsprofil för pålitliga system som stöder tidsstämpling

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a protection profile for trustworthy systems supporting time stamping.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030) Kodning av information Allmänt (35.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping

Artikelnummer: STD-80015378

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-02

Antal sidor: 72