Standard Svensk standard · SS-EN 419211-1:2014

Skyddsprofil för säker signaturanordning - Del 1: Översikt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard: - specifies terms used in specifying protection profiles for secure signature creation devices, - specifies functional and operational requirements for secure signature creation devices, - describes the targets of evaluation for these protection profiles.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection profiles for secure signature creation device - Part 1: Overview

Artikelnummer: STD-103194

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-12

Antal sidor: 32