Standard Svensk standard · SS-EN 419211-3:2013

Skyddsprofil för säker signaturanordning - Del 3: Signaturanordning med nyckelimport

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a protection profile for a secure signature creation device with signing keys import possibility: SSCD with key import (SSCD KI).

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import

Artikelnummer: STD-100097

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-11-03

Antal sidor: 56