Standard Ikraftsättning · SS-EN 726-3

Transaktionskort - Aktiva kort och terminaler vid telekommunikation - Tillämpningsoberoende kortkrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter och tillbehör för telekommunikationsutrustning (33.120) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-16408

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-24

Antal sidor: 1