Standard Ikraftsättning · SS-EN 726-2

Transaktionskort - Krav på aktiva kort och terminaler vid telekommunikation - Säkerhetsstruktur

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter och tillbehör för telekommunikationsutrustning (33.120) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 2: Security framework

Artikelnummer: STD-17684

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-12-01

Antal sidor: 0