Standard Ikraftsättning · SS-EN 726-4

Transaktionskort - Aktiva kort och terminaler vid telekommunikation - Tillämpningsoberoende kortrelaterade krav på terminaler

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter och tillbehör för telekommunikationsutrustning (33.120) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent card related terminal requirements

Artikelnummer: STD-16409

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-24

Antal sidor: 0