Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 45:2018

Identifieringskort - webbaserad giltighetskontroll av identitetshandlingar

Status: Gällande

Omfattning
This document defines a protocol for status checking of Identification documents, for example ID-cards and passports.
The purpose for this document is for high security transactions, such as creating a new account in a bank or issuing a digital identity.
The document does not include:
— the business model,
— the actual revocation of ID-cards,
— a formal threat analysis,
— security of the receiving and sending computer systems,
— security of intermediary systems such as DNS.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification Cards - Web Based Validity Check of Identification Documents

Artikelnummer: STD-80007486

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-23

Antal sidor: 28