Standard Svensk standard · SS-EN 419211-5:2013

Skyddsprofil för säker signaturanordning - Del 5: Anslutning av signaturanordning med nyckelgenerering och säker kommunikation till applikation för signaturgenerering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a protection profile for a secure signature creation device that may generate signing keys internally and communicate with the signature creation application in protected manner: secure signature creation device with key generation and trusted communication with signature creation application (SSCD KG TCSCA).

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100348

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-08

Antal sidor: 36