Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-2:2021/Cor 2:2023

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 2: Radiofrekvenseffekt och signalgränssnitt - Rättelse 2 (ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-2:2021/Cor 2:2023

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 2: Radiofrekvenseffekt och signalgränssnitt - Rättelse 2 (ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the characteristics of the fields to be provided for power and bi-directional
communication between proximity coupling devices (PCDs) and proximity cards or objects (PICCs).
This document does not specify the means of generating coupling fields, nor the means of compliance
with electromagnetic radiation and human exposure regulations, which can vary depending on
the country.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-2:2021/Cor 2:2023

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 2: Radiofrekvenseffekt och signalgränssnitt - Rättelse 2 (ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 2: Radio frequency power and signal interface — Technical Corrigendum 2 (ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80045936

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-10-11

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO/IEC 14443-2:2021