Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 7816-10:2018

Identifieringskort - Aktiva kort med kontaktdon - Del 10: Elektroniska signaler och svar på återställning för synkrona kort (ISO/IEC 7816-10:1999, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC 7816 specifies the power, signal structures, and the structure for the answer to reset between an integrated circuit(s) card with synchronous transmission and an interface device such as a terminal. The specifications in ISO/IEC 7816-3 apply where appropriate, unless otherwise stated here. It also covers signal rates, operating conditions, and communication with the integrated circuit(s) card. This part of ISO/IEC 7816 specifies two types of synchronous cards: type 1 and type 2.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Information technology - Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 10: Electronic signals and answer to reset for synchronous cards (ISO/IEC 7816-10:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-80001291

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-15

Antal sidor: 20