Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2021

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 4: Överföringsprotokoll - Tillägg 2: Förbättringar för harmonisering (ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2021

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 4: Överföringsprotokoll - Tillägg 2: Förbättringar för harmonisering (ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a half-duplex block transmission protocol featuring the special needs of a contactless environment and defines the activation and deactivation sequence of the protocol.
This document is intended to be used in conjunction with other parts of ISO/IEC 14443 and is applicable to proximity cards or objects of Type A and Type B.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2021

Kort och säkerhetsanordningar för personidentifiering - Kort med kort läsavstånd - Del 4: Överföringsprotokoll - Tillägg 2: Förbättringar för harmonisering (ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol - Amendment 2: Enhancements for harmonization (ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80033265

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-28

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO/IEC 14443-4:2018