Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-4:2018

Identifieringskort - Kontaktlösa aktiva kort - Kort med kort läsavstånd - Del 4: Överföringsprotokoll (ISO/IEC 14443-4:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a half-duplex block transmission protocol featuring the special needs of a contactless environment and defines the activation and deactivation sequence of the protocol. This document is intended to be used in conjunction with other parts of ISO/IEC 14443 and is applicable to proximity cards or objects of Type A and Type B.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol (ISO/IEC 14443-4:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80005386

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-07-05

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-ISO/IEC 14443-4:2018