Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 7816-3:2007

Identifieringskort - Aktiva kort med kontaktdon - Del 3: Elektriska signaler och överföringsprotokoll (ISO/IEC 7816-3:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC 7816 specifies the power and signal structures, and information exchange between an integrated circuit card and an interface device such as a terminal. It also covers signal rates, voltage levels, current values, parity convention, operating procedure, transmission mechanisms and communication with the card. It does not cover information and instruction content, such as identification of issuers and users, services and limits, security features, journaling and instruction definitions.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 3: Electronic signals and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-61612

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-13

Antal sidor: 55