Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 7816-2:2018

Identifieringskort - Aktiva kort - Del 2: Kort med kontaktdon - Dimensioner för och placering av kontaktdon (ISO/IEC 7816-2:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC 7816 specifies the dimensions and locations for each of the contacts on an integrated circuit card of an ID-1 card type. It also provides information on the way to identify which standards define the use of the contacts. This part of ISO/IEC 7816 is to be used in conjunction with ISO/IEC 7816-1.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Integrated circuit cards - Part 2: Cards with contacts - Dimensions and location of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-80001292

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-15

Antal sidor: 20