Standard Svensk standard · SS-EN 419211-4:2013

Skyddsprofil för säker signaturanordning - Del 4: Anslutning av signaturanordning med nyckelgenerering och säker kommunikation till applikation för certifikatsgenerering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a protection profile for a secure signature creation device that may generate signing keys internally and export the public key in protected manner: secure signature creation device with key generation and trusted communication with certificate generation application (SSCD KG TCCGA).

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application

Artikelnummer: STD-100224

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-01

Antal sidor: 36