Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-1:2018

Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 1: Fysiska karaktäristika (ISO/IEC 14443-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the physical characteristics of proximity cards (PICCs). It is intended to be used in conjunction with other parts of ISO/IEC 14443.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Contactless intergrated circuit(s) cards - Proximity cards - Part 1: Physicals characteristics (ISO/IEC 14443-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80003729

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO/IEC 14443-1:2018