Standard Svensk standard · SS-EN 419211-2:2013

Skyddsprofil för säker signaturanordning - Del 2: Signaturanordning med nyckelgenerering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a protection profile for a secure signature creation device that may generate signing keys internally: secure signature creation device with key generation (SSCD KG).

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030) Flerskiktstillämpningar (35.100.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98758

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-16

Antal sidor: 52