Standardutveckling · SIS/TK 280

Industriell data och interoperabilitet

Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en ny, smartare och mer hållbar industri. De genomgripande förändringar som alltmer sofistikerad digital teknik för med sig har gett upphov till begreppet den fjärde industriella revolutionen (INDUSTRI 4.0). I denna industriella transformation får standardisering en alltmer strategisk betydelse då implementering av standarder möjliggör en effektiv kommunikation och förvaltning av information och minskar beroendet av proprietära tekniker och standarder. Många företag har börjat realisera övergången till en smart industri och att då tidigt få inblick i och förståelse för innehåll i nya standarder och att vara med och påverka blir en strategisk fråga. SIS/TK 280 påverkar standarder inom Industriell automation och Smart Manufacturing med det övergripande målet är att möjliggöra standardiserade gränssnitt inom industrin.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Tillämpningen av dessa standarder bidrar till effektivare kommunikation och förvaltning av informationen vilket också förenklar integration av denna typ av IT-system. Ett intensivt arbete pågår inom industriell automation och integrering, industriell data, interoperabilitet, integration, företagssystems- arkitekturer samt automatiseringslösningar och maskinstyrning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om industriell data och interoperabiliet
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 89 standarder
IEC 62264-4, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 4: Objekt och attribut för integration i produktionsledning
CEN/TS 17442, Constructs for enterprise service modelling - Part 1: Service modelling language at business service modelling level
IEC 62264-3, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för styrning av tillverkningsprocesser
IEC 62264-5, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 5: Transaktioner från affärssystem till tillverkningssystem
ISO 10303-239, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 239: Applikationsprotokoll: Stöd för produktens livscykel (PLCS)
ISO/TR 22400-10, Automation and Systems Integration - Manufacturing operations management (MOM) - Operational sequence description of data acquisition
ISO/TR 18828-1, Industriautomation -
ISO/TS 23301, Industriautomation -
ISO/TR 15926-14, Industriautomation -
ISO 23704-2, Industriautomation -
ISO 23704-1, Industriautomation -
ISO 16400-2, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 2: Formell beskrivning av katalogmall
ISO 16400-3, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 3:
ISO 21919-3, Industriautomation -
ISO/TS 10303-17, Indistriautomation -
ISO 14649-2, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 2: Generell processdata
ISO 14649-3, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 3: Tillverkningsfunktioner
ISO 14649-4, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 4:
ISO 14649-5, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 5:
ISO/TS 8000-82, Industriautomation -
ISO/TS 15926-11, Industriautomation -
ISO 24644, Industriautomation -
ISO/IEC TR JWG 21, Industriautomation -
ISO/TS 3151-1, Industriautomation -
ISO 23218-1, Industriautomation -
ISO 23218-2, Industriautomation -
ISO 14306, Industriautomation - JT-filformatsspecifikation för 3D-visualisering
ISO 8000-64, Industriautomation -
ISO 8000-150, Industriautomation -
ISO 8000-100, Industriautomation -
ISO /TC 184/SC 4, STEP Extended Architecture
ISO 29002, Industriautomation -
ISO 8000-117, Data quality — Part 117: Application of ISO 8000-115 to identifiers in distributed ledgers including blockchains
ISO 10303-2, Industriautomation -
ISO/IEC TR 63319, Industriautomation -
ISO 5557, Industriautomation -
EN-CENTC 310 N2007, Constructs for Enterprise Service Modelling
ISO 23218-3, Industriautomation -
ISO/TR 24463, Industriautomation -
ISO/TR 15746-4, Industriautomation -
ISO 17506, Industriautomation -
ISO 7791, industriautomation -
ISO 10303-1, Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 1: Översikt och grundläggande principer
ISO 8000-114, Industriautomation - Datakvalitet - Del 114: Master data:
ISO/PAS 8329, Industriautomation -
ISO 9859, Industriautomation -
ISO 15926-6, Industriautomation - Integering av livscykeldata för processindustrier inklusive gas-och oljeindustri - Del 6:
ISO 8000-210, Industriautomation - Datakvalitet - Del 210:
ISO 3151-2, Visualization elements of PLM-MES interface — Part 2: 3D error feedback in the plant industry
ISO/TR 3151-1, Visualization elements of PLM-MES interface — Part 1: Overview
ISO 62264-7, Enterprise-control system integration — Part 7: Part 7 Alias Service Model
ISO 20140-5:2023, Industriautomation - Utvärdering av tillverkningssystems energieffektivitet och andra miljöpåverkande faktorer - Del 5: Data för utvärdering av miljöprestanda
ISO 17649, Model-Based Standards Authoring MBSA
IEC 63339, Unified reference model for smart manufacturing
ISO 18008, Supply chain interoperability and integration — Vocabulary
ISO 16400-4, Automation systems and integration — Equipment behaviour catalogues for interoperability of manufacturing resource models used to plan and analyse production line performance in conjunction with production line operation — Part 4: Part 4: Application method
ISO 18136 , Framework for Nuclear Digital Ecosystem (NDE)
ISO 8000-200, Data quality — Part 200: Transaction data: Quality of transaction data
ISO/TR 17999, Reference model for industrial data
ISO 8000-118, Data quality — Part 118: Application of ISO 8000-115 to natural location identifiers
ISO 8000-119, Data quality — Part 119: Application of ISO 8000-115 to transport unit identifiers
ISO 19450 , Automation systems and integration — Object-Process Methodology
ISO 14306-1, Industrial automation systems and integration — JT file format specification for 3D visualization — Part 1: Overview and fundamental principles
ISO 14306-4, Industrial automation systems and integration — JT file format specification for 3D visualization — Part 4: JT 10.5
ISO 8000-220, Data quality — Part 220: Sensor data: Quality measurement
ISO 16518, Automation systems and integration — Cooperative networking based on the "requester — performer" relationship between manufacturing software systems
ISO 10303-238, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 238: Applikationsprotokoll: modellbaserad integrerad tillverkning
ISO 23704-4, Reference Model for Cyber-Physically Controlled Smart Machine Tool Systems (CPSMT) — Part 4: Part 4: Requirements and guidelines for implementing reference architecture of CPSMT for subtractive manufacturing
ISO 20850, Supply chain interoperability and integration — Part 210: Strategic sourcing concepts, principles, and data requirements
ISO 20849, Supply chain interoperability and integration — Part 110: Verification of authoritative legal entity identifiers (ALEI)
ISO 10303-242, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 242: Applikationsprotokoll: Hanterad modellbaserad 3D-teknik
ISO/TS 15926-4, Industriautomation -
ISO 21175-1, Automation systems and integration -Collaboration Environment Requirements of Simulation on Different Manufacturing Platforms — Part 1: Part 1: Reference Model and Process
ISO 10303-400, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 400: Reference ARM for SysML mapping
ISO/TR 20123, Automation systems and integration — Industrial data — Nuclear digital ecosystem specifications
ISO 23198, Enterprise modelling and architecture - Constructs for Service Modelling
ISO 14306-2, Industrial automation systems and integration — JT file format specification for 3D visualization — Part 2: Part 2: Vocabulary
ISO 23247-5, Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 5: Part 5: Digital thread for digital twin
ISO 23247-6, Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 6: Part 6: Digital twin composition
ISO/TS 23301, Industriautomation -
ISO 23726-3, Automation systems and integration — Ontology based interoperability — Part 3: Part 3: Industrial data ontology
ISO 25500, Supply chain interoperability and integration
ISO 25500-1, Supply chain interoperability and integration — Part 1: Overview
ISO 25500-2, Supply chain interoperability and integration — Part 2: Vocabulary
ISO 25500-3, Supply chain interoperability and integration — Part 3: Verification of Authoritative Legal Entity Identifiers (ALEI)
ISO 25500-100, Supply chain interoperability and integration — Part 100: Part 100: Verification of Supply Chain Data
ISO 25500-110, Supply chain interoperability and integration — Part 110: Verification of certificates in the supply chain
ISO 25500-120, Supply chain interoperability and integration — Part 120: Verification of localization data
ISO 25500-240, Supply chain interoperability and integration —Part 240: Strategic sourcing concepts, principles, and data requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 160 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Stockholm
AB Volvo, Göteborg
Arbetsmiljöverket, Solna
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lunds Universitet, Lund
Modelon AB (publ), Lund
Mälardalens Universitet, VÄSTERÅS
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Saab Kockums AB, Karlskrona
Scania CV AB, Södertälje
SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association, Sundsvall
Siemens Energy AB, Finspång
Syntell AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 184, Automation systems and integration
ISO/TC 184/AG 2, Digital Twin
ISO/TC 184/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 184/JWG 21, Joint ISO/TC 184 - IEC/TC 65/JWG 21 - Smart Manufacturing Reference Model(s) linked to ISO/TC 184
ISO/TC 184/SC 1, Industrial cyber and physical device control
ISO/TC 184/SC 1/WG 10, Numerical control systems for machine tools - Technical requirements
ISO/TC 184/SC 1/WG 11, Reference model for cyber - Physically controlled smart machine tool systems
ISO/TC 184/SC 1/WG 7, Data modelling for integration of physical devices
ISO/TC 184/SC 1/WG 9, Interfaces between manufacturing systems
ISO/TC 184/SC 4, Industrial data
ISO/TC 184/SC 4/AG 0, Change management advisory group
ISO/TC 184/SC 4/AG 2, Implementation Forum
ISO/TC 184/SC 4/AHG 3, UUID management for industrial data
ISO/TC 184/SC 4/JWG 16, Joint ISO/TC 184/SC 4 - ISO/IEC JTC 1/SC 24 - ISO/TC 171/SC 2 WG: Formats for visualization and other derived forms of product data
ISO/TC 184/SC 4/JWG 24, Joint ISO/TC 184/SC 4 - IEC SC3D WG: Use of IEC CDD for ISO data dictionaries and ontologies
ISO/TC 184/SC 4/PPC, Policy and planning committee
ISO/TC 184/SC 4/QC, Quality committee
ISO/TC 184/SC 4/WG 11, Implementation methods and conformance methods
ISO/TC 184/SC 4/WG 12, STEP product modelling and resources
ISO/TC 184/SC 4/WG 13, Industrial Data Quality
ISO/TC 184/SC 4/WG 15, Digital manufacturing
ISO/TC 184/SC 4/WG 21, SMRL Validation Team
ISO/TC 184/SC 4/WG 22, Reference data validation team
ISO/TC 184/SC 4/WG 23, Vocabulary validation team
ISO/TC 184/SC 4/WG 26, Ontology-based interoperability
ISO/TC 184/SC 4/WG 3, Oil, Gas, Process and Power
ISO/TC 184/SC 5, Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications
ISO/TC 184/SC 5/JWG 5, Joint WG ISO/TC 184/SC 5 - IEC/SC 65E : Enterprise-control system integration
ISO/TC 184/SC 5/WG 1, Modelling and architecture
ISO/TC 184/SC 5/WG 10, Evaluation of energy efficiency and other relevant factors of a manufacturing system with respect to its environmental influence
ISO/TC 184/SC 5/WG 12, Convergence of informatization and industrialization
ISO/TC 184/SC 5/WG 13, Equipment behaviour catalogue
ISO/TC 184/SC 5/WG 14, Mass customization
ISO/TC 184/SC 5/WG 15, Model-based standards authoring
ISO/TC 184/SC 5/WG 16, Supply chain interoperability and integration (SCII)
ISO/TC 184/SC 5/WG 17, Interoperability of simulation models on different manufacturing platforms
ISO/TC 184/SC 5/WG 4, Manufacturing software and its environment
ISO/TC 184/SC 5/WG 5, Open systems application frameworks
ISO/TC 184/SC 5/WG 6, Application service interface
ISO/TC 184/SC 5/WG 9, Key performance indicators for manufacturing operations management
ISO/TC 184/TF 2, Supermeeting organization
ISO/TC 184/WG 6, Asset intensive industry interoperability
CEN/TC 310, Advanced automation technologies and their applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Industriell processtyrning (25.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Presentationer ifrån workshop-serie Standardisering för den digitaliserade industrin

Ta del av inspelningar och presentationer från workshop-serie inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri anordnade av projektpartnera SIS, RISE, KTH, LTH och Automation Region. 

Forum för standardisering i digitaliserad industri

Läs här 

Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri

Läs här

Svenskt deltagande när ISO skapar strategier för smart industri

ISO publicerar white paper för Smart Manufacturing, för alla som är nyfikna på Smart Manufacturing och vill öka sin förståelse för konceptet, och är intresserade av vad som är pågående inom den internationella standardiseringsarenan.

Fritt tillgänglig här

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Påverka internationella standarder inom smart industri

Läs Ann-Sofie Sjöbloms debattartikel i Verkstäderna om vikten av gemensamma standarder inom smart industri.

Den snabba digitala utvecklingen, och visionen om den totalintegrerade fabriken och synkronisering av värdekedjor, innebär att nya standarder behöver tas fram. Det är viktigt att svenska företag är delaktiga i det arbetet, inte minst de små och medelstora.

Läs artikeln

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se