Standardutveckling · SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

INDUSTRI 4.0 är inte bara ett begrepp utan många företag har börjat realisera övergången till en smart industri. Att tidigt få inblick i och förståelse för innehåll i nya standarder och att vara med och påverka blir därmed en strategisk fråga. SIS/TK 280 påverkar standarder inom Industriell automation och Smart Manufacturing. Ett övergripande mål är att möjliggöra standardiserade gränssnitt för automatiserade produktionssystem.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Tillämpningen av dessa standarder bidrar till effektivare kommunikation och förvaltning av informationen vilket också förenklar integration av denna typ av IT-system. Ett intensivt arbete pågår inom industriell automation och integrering, industriell data, interoperabilitet, integration, företagssystems- arkitekturer samt automatiseringslösningar och maskinstyrning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Information och automation i produktlivscykeln
Arbetar nu med 59 standarder
IEC 62264-4, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 4: Objekt och attribut för integration i produktionsledning
CEN/TS 17442, Constructs for enterprise service modelling - Part 1: Service modelling language at business service modelling level
IEC 62264-3, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för styrning av tillverkningsprocesser
IEC 62264-5, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 5: Transaktioner från affärssystem till tillverkningssystem
ISO 15926-6, Industriautomation -Integering av livscykeldata för processindustrier inklusive gas-och oljeindustri - Del 6:
ISO 10303-239, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 239: Applikationsprotokoll: Stöd för produktens livscykel (PLCS)
ISO/TR 22400-10, Automation and Systems Integration - Manufacturing operations management (MOM) - Operational sequence description of data acquisition
ISO 10303-243, Industriautomation -
ISO/TR 18828-1, Industriautomation -
ISO 23247-1, Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 1: Översikt och allmänna principer
ISO/TS 23301, Industriautomation -
ISO/TR 15926-14, Industriautomation -
ISO 8000-66, Industriautomation - Datakvalitet - Del 66:
ISO 23704-2, Industriautomation -
ISO 23704-1, Industriautomation -
ISO 16400-2, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 2: Formell beskrivning av katalogmall
ISO 16400-3, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 3:
ISO 21919-3, Industriautomation -
ISO/TS 10303-17, Indistriautomation -
ISO 14649-2, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 2: Generell processdata
ISO 14649-3, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 3: Tillverkningsfunktioner
ISO 14649-4, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 4:
ISO 14649-5, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 5:
ISO 8000-51, Industriautomation -
ISO/TS 10303-4000, Industriautomation -
ISO/TS 8000-82, Industriautomation -
ISO 23247-2, Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 2: Referensarkitektur
ISO 23247-3, Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 3: Digital representation av fysiska element i tillverkning
ISO 23247-4, Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 4: Informationsutbyte
ISO/TS 15926-11, Industriautomation -
ISO 24644, Industriautomation -
ISO/IEC TR JWG 21, Industriautomation -
ISO 3151, Industriautomation -
ISO 23218-1, Industriautomation -
ISO 23218-2, Industriautomation -
ISO 14306, Industriautomation - JT-filformatsspecifikation för 3D-visualisering
ISO 8000-64, Industriautomation -
ISO 8000-150, Industriautomation -
ISO 8000-100, Industriautomation -
ISO /TC 184/SC 4, STEP Extended Architecture
ISO 29002, Industriautomation -
ISO 8000-117, Industriautomation -
ISO 8000-110, Industriautomation -
ISO 10303-2, Industriautomation -
ISO/IEC TR 63319, Industriautomation -
ISO 5557, Industriautomation -
ISO 8000-1, Industriautomation - Datakvalitet - Del 1: Översikt
ISO 23704-3, Industriautomation -
EN-CENTC 310 N2007, Constructs for Enterprise Service Modelling
ISO/IEC TR 63306-2, Smart Manufacturing Standards Map — Part 2: Catalogue
ISO 23218-3, Industriautomation -
ISO/TR 24463, Industriautomation -
ISO/TR 15746-4, Industriautomation -
ISO 17506, Industriautomation -
ISO 7791, industriautomation -
ISO 10303-1, Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 1: Översikt och grundläggande principer
ISO 8000-114, Industriautomation - Datakvalitet - Del 114: Master data:
ISO/PAS 8329, Industriautomation -
ISO 9859, Industriautomation -
Visa fler Visa färre
Utgivet 146 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, STOCKHOLM
AB Volvo, GÖTEBORG
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Eurostep AB, BROMMA
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion, STOCKHOLM
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Saab Kockums AB, KARLSKRONA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association, SUNDSVALL
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
Syntell AB, STOCKHOLM
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 37 internationella kommittéer
ISO/TC 184, Automation systems and integration
ISO/TC 184/AHG 1, Support for smart manufacturing reference model
ISO/TC 184/AHG 2, Digital Twin
ISO/TC 184/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 184/SC 1, Industrial cyber and physical device control
ISO/TC 184/SC 1/WG 11, Reference model for cyber - Physically controlled smart machine tool systems
ISO/TC 184/SC 1/WG 7, Data modelling for integration of physical devices
ISO/TC 184/SC 1/WG 9, Interfaces between manufacturing systems
ISO/TC 184/SC 4, Industrial data
ISO/TC 184/SC 4/AG 0, Change management advisory group
ISO/TC 184/SC 4/AG 2, Implementation Forum
ISO/TC 184/SC 4/AHG 2, Nuclear digital ecosystem specification
ISO/TC 184/SC 4/JWG 16, Joint ISO/TC 184/SC 4 - ISO/IEC JTC 1/SC 24 - ISO/TC 171/SC 2 WG: Formats for visualization and other derived forms of product data
ISO/TC 184/SC 4/JWG 24, Joint ISO/TC 184/SC 4 - IEC SC3D WG: Use of IEC CDD for ISO data dictionaries and ontologies
ISO/TC 184/SC 4/PPC, Policy and planning committee
ISO/TC 184/SC 4/QC, Quality committee
ISO/TC 184/SC 4/WG 11, Implementation methods and conformance methods
ISO/TC 184/SC 4/WG 12, STEP product modelling and resources
ISO/TC 184/SC 4/WG 13, Industrial Data Quality
ISO/TC 184/SC 4/WG 15, Digital manufacturing
ISO/TC 184/SC 4/WG 21, SMRL Validation Team
ISO/TC 184/SC 4/WG 22, Reference data validation team
ISO/TC 184/SC 4/WG 23, Vocabulary validation team
ISO/TC 184/SC 4/WG 3, Oil, Gas, Process and Power
ISO/TC 184/SC 4/WG 8, Joint ISO/TC 184/SC 4 - ISO/TC 184/SC 5 WG: Manufacturing process and management information
ISO/TC 184/SC 5, Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications
ISO/TC 184/SC 5/JWG 5, Joint WG ISO/TC 184/SC 5 - IEC/SC 65E : Enterprise-control system integration
ISO/TC 184/SC 5/WG 1, Modelling and architecture
ISO/TC 184/SC 5/WG 10, Evaluation of energy efficiency and other relevant factors of a manufacturing system with respect to its environmental influence
ISO/TC 184/SC 5/WG 12, Convergence of informatization and industrialization
ISO/TC 184/SC 5/WG 13, Equipment behaviour catalogue
ISO/TC 184/SC 5/WG 4, Manufacturing software and its environment
ISO/TC 184/SC 5/WG 5, Open systems application frameworks
ISO/TC 184/SC 5/WG 6, Application service interface
ISO/TC 184/SC 5/WG 9, Key performance indicators for manufacturing operations management
ISO/TC 184/WG 6, Asset intensive industry interoperability
CEN/TC 310, Advanced automation technologies and their applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Industriell processtyrning (25.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Delta i workshop ”Interoperabilitet och standarder i digitaliserad industri”

Första workshop den 22 april anordnas av SIS, RISE, KTH, LTH och Automation Region. För mer information och anmälan, se länkar nedan: 

Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri och Interoperabilitet och standarder i digitaliserad industri

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Påverka internationella standarder inom smart industri

Läs Ann-Sofie Sjöbloms debattartikel i Verkstäderna om vikten av gemensamma standarder inom smart industri.

Den snabba digitala utvecklingen, och visionen om den totalintegrerade fabriken och synkronisering av värdekedjor, innebär att nya standarder behöver tas fram. Det är viktigt att svenska företag är delaktiga i det arbetet, inte minst de små och medelstora.

Läs artikeln

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Babak Rabiei
Projektledare
babak.rabiei@sis.se

Katarina Widström
Projektledare
katarina.widstrom@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se