Standardutveckling · SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

INDUSTRI 4.0 är inte bara ett begrepp utan många företag har börjat realisera övergången till en smart industri. Att tidigt få inblick i och förståelse för innehåll i nya standarder och att vara med och påverka blir därmed en strategisk fråga. SIS/TK 280 påverkar standarder inom Industriell automation och Smart Manufacturing. Ett övergripande mål är att möjliggöra standardiserade gränssnitt för automatiserade produktionssystem.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Tillämpningen av dessa standarder bidrar till effektivare kommunikation och förvaltning av informationen vilket också förenklar integration av denna typ av IT-system. Ett intensivt arbete pågår inom industriell automation och integrering, industriell data, interoperabilitet, integration, företagssystems- arkitekturer samt automatiseringslösningar och maskinstyrning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Information och automation i produktlivscykeln
Arbetar nu med 54 standarder
ISO/TS 8000-82, Industriautomation -
ISO/TS 10303-4000, Industriautomation -
ISO 8000-51, Industriautomation -
ISO 14649-5, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 5:
ISO 14649-4, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 4:
ISO 14649-3, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 3:
ISO 14649-2, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 2: Generell processdata
ISO 23952, Industriautomation -
ISO 10303-113, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 113: Integrerad applikationskälla: Mekanisk utformning
ISO 10303-59, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 59: Kvalitet hos produktgeometridata
ISO/TS 10303-17, Indistriautomation -
ISO/TS 10303-16, Indistriautomation -
ISO/TS 10303-15, Indistriautomation -
ISO/TS 8000-81, Industriautomation -
ISO 21919-3, Industriautomation -
ISO 21919-2, Industriautomation -
ISO 16400-3, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 3:
ISO 16400-2, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 2: Formell beskrivning av katalogmall
ISO 23704-1, Inustriautomation -
ISO 23704-2, Inustriautomation -
ISO 8000-66, Industriautomation - Datakvalitet - Del 66:
ISO/TR 15926-14, Industriautomation -
ISO 20140-1, Industriautomation - Utvärdering av tillverkningssystems energieffektivitet och andra miljöpåverkande faktorer - Del 1: Överblick och generella principer
ISO 19440, Industriautomation -
ISO 22549-2, Industriautomation -
ISO/TS 23301, Industriautomation-
ISO 8000-116, Industriautomation -
ISO 23247, Industriautomation -
ISO 23218, Industriautomation -
ISO/TS 8000-65, Industriautomation -
ISO/TR 18828-1, Industriautomation -
ISO 15704, Industriautomation - Arkitekturer som företagsreferens - Krav och tillvägagångssätt
ISO 15746-3, Industriautomation - Integration av avancerade processtyrnings- och optimeringsförmågor för tillverkningssystem - Del 3: Validering och verifiering
ISO 22549-1, Industriautomation -
ISO 16400-1, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 1: Översikt
ISO 10303-243, Industriautomation -
ISO 10303-1, Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 1: Översikt och grundläggande principer
ISO 14649-17, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 17: Processdata för additiv tillverkning
ISO 21919-1, Industriautomation -
ISO 10303-238, Industriautomation -
ISO/TR 22400-10, Automation and Systems Integration - Manufacturing operations management (MOM) - Operational sequence description of data acquisition
ISO 8000-64, Data quality management - Part 64: Application for maturity assessment by the DQPI-model (Data Quality Process Improvement)
ISO 16300-4, Industriautomation -
ISO 10303-239, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 239: Applikationsprotokoll: Stöd för produktens livscykel
ISO 15926-6, Industriautomation -Integering av livscykeldata för processindustrier inklusive gas-och oljeindustri - Del 6:
ISO/IEC 62264-6, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 6: Modell för meddelandetjänster
IEC 62264-5, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 5: Transaktioner från affärssystem till tillverkningssystem
IEC 62264-3, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för styrning av tillverkningsprocesser
CEN/TS , Constructs for enterprise service modelling - Part 1: Service modelling language at business service modelling level
ISO 15926-10, Industriautomation - Integrering av livscykeldata för processindustrier inklusive gas- och oljeindustri - Del 10:
ISO 10303-242, Industriautomation -
ISO 8000-63, Industriautomation - Datakvalitet - Del 63: Mätningsram
IEC 62264-4, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 4: Objekt och attribut för integration i produktionsledning
ISO 20242-5, Industriautomation -
Visa fler Visa färre
Utgivet 136 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Stockholm
AB Volvo, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Eurostep AB, Bromma
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Lund
SAAB Kockums AB, Karlskrona
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Syntell AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 184/SC 1, Physical device control
ISO/TC 184/SC 1/WG 7, Data modelling for integration of physical devices
ISO/TC 184/SC 1/WG 9, Interfaces between manufacturing systems
ISO/TC 184/SC 4, Industrial data
ISO/TC 184/SC 4/AG 2, Implementation Forum
ISO/TC 184/SC 4/JWG 24, IEC SC3D WG: Use of IEC CDD for ISO data dictionaries and ontologies
ISO/TC 184/SC 4/WG 11, Implementation methods and conformance methods
ISO/TC 184/SC 4/WG 12, STEP product modelling and resources
ISO/TC 184/SC 4/WG 15, Digital manufacturing
ISO/TC 184/SC 4/WG 21, SMRL Validation Team
ISO/TC 184/SC 5, Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications
ISO/TC 184/SC 5/WG 12, Convergence of informatization and industrialization
ISO/TC 184/SC 5/WG 13, Equipment behaviour catalogue
CEN/TC 310, Advanced automation technologies and their applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Produktionsteknik Industriell processtyrning Informationsteknik, kontorsutrustning Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom industrin IT- tillämpningar inom vetenskap IT- tillämpningar inom övriga områden IT-tillämpningar inom transport


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Påverka internationella standarder inom smart industri

Läs Ann-Sofie Sjöbloms debattartikel i Verkstäderna om vikten av gemensamma standarder inom smart industri.

Den snabba digitala utvecklingen, och visionen om den totalintegrerade fabriken och synkronisering av värdekedjor, innebär att nya standarder behöver tas fram. Det är viktigt att svenska företag är delaktiga i det arbetet, inte minst de små och medelstora.

Läs artikeln

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Widström

Katarina Widström
Projektledare
08-55552283
katarina.widstrom@sis.se

Ann-Sofie Sjöblom

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
08-55552035
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se