Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-512:2005

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 512: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Facetterad gränsrepresentation (ISO 10303-512:1999, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 512: Application interpreted construct: Faceted boundary representation (ISO 10303-512:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-41284

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 40