Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-24

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 24: Implementeringsmetoder - Språk C-bindning med standardiserat gränssnitt för tillgänglighet till data

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 24: Implementation methods: C language binding of standard data access interface

Artikelnummer: STD-32206

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-01

Antal sidor: 153