Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-209

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 209: Applikationsprotokoll: Komposit- och metallstrukturanalys och motsvarande konstruktion

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Kontakta kundservice för prisuppgift och leverans, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 209: Application protocol: Composite and metallic structural analysis and related design

Artikelnummer: STD-33158

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 0