Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-10:2004

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 10: Allmänna processdata (ISO 14649-10:2004, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Physical device control - Data model for computerized numerical controllers - Part 10: General process data (ISO 14649-10:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38280

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 158

Ersätter: SS-ISO 14649-10