Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-10

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 10: Allmänna processdata

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 14649-10:2004

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Physical device control - Data model for computerized numerical controllers - Part 10: General process data

Artikelnummer: STD-34734

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-31

Antal sidor: 180

Ersätts av: SS-ISO 14649-10:2004